Tuyển sinh

Đào tạo

Đào tạo ngắn hạn và dịch vụ

Nghiên cứu khoa học

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Hợp tác

Sinh viên

Căn cứ vào nhu cầu mở rộng và phát triển của Công ty TNHH NEWWING INTERCONNECT TECHNOLOGY (BẮC GIANG). Hiện nay Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng 200 cán bộ nguồn chuyên ngành: Cơ khí, điện tử, tự động hóa, cơ điện tử, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông... nhằm tăng cường vào đội ngũ cán bộ chất lượng cao của Công ty.

Đánh giá kỹ năng nghề

Phổ biến pháp luật

1
Tư vấn tuyển sinh 2018?