Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 [62]

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (Ký hiệu trường: SKN) là trường Đại học công lập Trung ương, trụ sở đóng tại thành phố Nam Định, có lịch sử 50 năm xây dựng và phát triển, đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, ngoại ngữ và sư phạm kỹ thuật, địa bàn tuyển sinh trên cả nước. Năm 2017, Nhà trường thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy như sau:

Tuyển sinh

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (Ký hiệu trường: SKN) là trường Đại học công lập Trung ương, trụ sở đóng tại thành phố Nam Định, có lịch sử 50 năm xây dựng và phát triển, đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, ngoại ngữ và sư phạm kỹ thuật, địa bàn tuyển sinh trên cả nước. Năm 2017, Nhà trường thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy như sau:

Kỷ niệm 50 năm truyền thống

Đào tạo

Đào tạo ngắn hạn và dịch vụ

Nghiên cứu khoa học

Căn cứ Công văn số 552/SKHCN-QLCHN ngày 18/8/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Nam Định về việc thông báo kế hoạch xét duyệt sáng kiến tỉnh Nam Định năm 2016, Nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Thực hiện kế hoạch số 91/ KH - ĐHSPKTNĐ ngày 22 tháng 08 năm 2016 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định về việc tổ chức các hoạt động thể thao năm học 2016 – 2017, lập thành tích cao chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của nhà Trường và 10 năm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, được sự nhất trí của Đảng ủy Ban giám Hiệu nhà trường Bộ môn GDTC – QP phối hợp với Công đoàn Trường đã tổ chức khai mạc giải cầu lông, bóng bàn CBGV – CNV năm 2016 vào lúc 7h30 ngày 03/12/2016.

Hợp tác

Sinh viên

Ngày 17/01/2017, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định phối hợp với Bệnh viện Phụ sản An Thịnh tổ chức Hội nghị sức khỏe sinh sản và sắc đẹp cho hơn 300 sinh viên nữ các lớp Đại học Công nghệ, Đại học Sư phạm Kỹ thuật khóa 8 – 9 – 10 – 11; Cao đẳng khóa 17 – 18 và Cao đẳng nghề khóa 8 – 9.