Tuyển sinh

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (Ký hiệu trường: SKN) là trường Đại học công lập Trung ương, trụ sở đóng tại thành phố Nam Định, có lịch sử 50 năm xây dựng và phát triển, đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, ngoại ngữ và sư phạm kỹ thuật, địa bàn tuyển sinh trên cả nước. Năm 2017, Nhà trường thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy như sau:

Kỷ niệm 50 năm truyền thống

Đào tạo

Ban Giám hiệu đã chỉ đạo Phòng Đào tạo xây dựng Kế hoạch giảng dạy năm học 2017-2018, đề nghị các đơn vị truy cập vào trang Website của Nhà trường http://www.nute.edu.vn (tại mục: Đào tạo -> Biểu đồ kế hoạch -> Dự thảo Kế hoạch giảng dạy năm học 2017-2018) để nhận được bản Dự thảo Kế hoạch giảng dạy năm học 2017-2018. Trên cơ sở Dự thảo, các đơn vị đóng góp ý kiến tập trung vào một số nội dung sau:

Đào tạo ngắn hạn và dịch vụ

Nghiên cứu khoa học

Căn cứ Công văn số 552/SKHCN-QLCHN ngày 18/8/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Nam Định về việc thông báo kế hoạch xét duyệt sáng kiến tỉnh Nam Định năm 2016, Nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Hợp tác

Ngày 13/04/2017, Trường Đại học Sư phạm  Kỹ thuật Nam Định tổ chức gặp mặt lưu học sinh Lào đang học tập và nghiên cứu tại Trường nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay – Lào. Dự buổi gặp mặt có NGƯT. Nguyễn Thế Mạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; TS. Đặng Quyết Thắng - Phó Hiệu trưởng cùng các thầy cô đại diện khoa Kinh tế và các phòng ban.

Sinh viên