Tuyển sinh

Đào tạo

  Thực hiện Kế hoạch giảng dạy năm học 2018-2019, Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị triển khai phân công cán bộ giảng dạy học kỳ II năm học 2018-2019 như sau:

Đào tạo ngắn hạn và dịch vụ

Nghiên cứu khoa học

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Hợp tác

Sinh viên

Căn cứ vào thông báo tuyển nhân sự Số 340/TB-CĐN 20 ngày 22/10/2018 của Trường Cao đẳng nghề số 20 cần tuyển nhân sự các ngành nghề, biên chế làm việc tại Nhà trường, cụ thể như sau:

Đánh giá kỹ năng nghề

Phổ biến pháp luật

1
Tư vấn tuyển sinh 2018?