Thông báo tuyển sinh hệ chính quy năm 2019 [2859]

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là trường Đại học công lập Trung ương, trụ sở đóng tại thành phố Nam Định, có lịch sử 53 năm xây dựng và phát triển, đào tạo trình độ thạc sĩ, đại học, cao đẳng các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, ngoại ngữ và sư phạm kỹ thuật, địa bàn tuyển sinh trên cả nước. Đào tạo giáo viên trình độ đại học giảng dạy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đào tạo kỹ sư, cử nhân làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước. Sinh viên có cơ hội đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc. Năm 2019, Nhà trường tuyển sinh hệ chính quy như sau:

Tuyển sinh

Đào tạo

Đào tạo ngắn hạn và dịch vụ

Nghiên cứu khoa học

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2019). Ban Chấp hành Đoàn trường xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Hợp tác

Sinh viên

Đánh giá kỹ năng nghề

Phổ biến pháp luật

1
Tư vấn tuyển sinh 2019?