ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG NHIỆM KỲ 2022-2025 [83]

Được sự nhất trí của Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, chiều ngày 29/8/2022, Chi bộ Khoa Giáo dục đại cương long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới và bầu bí Ban chi uỷ, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tin tức - Sự kiện

Được sự nhất trí của Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, chiều ngày 29/8/2022, Chi bộ Khoa Giáo dục đại cương long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới và bầu bí Ban chi uỷ, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.