Thông báo về việc tổ chức luyện tập và đánh giá kỹ năng nghề quốc gia tháng 6 năm 2021

Phản hồi về bài viết “Thông báo về việc tổ chức luyện tập và đánh giá kỹ năng nghề quốc gia tháng 6 năm 2021”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
nguyễn đăng dũng - dangdungbk1985@gmail.com - 28/09/2021