Tin tức

Nghiên cứu khoa học

Sinh viên

Thực hiện Chương trình hành động năm 2014 của Nhà trường, tiếp nối những hoạt động phong trào có tính chất thường niên mà Khoa Điện – Điện tử đã tổ chức cho SV, năm 2014 được sự đồng ý của BGH Nhà trường, Khoa Điện – Điện tử đã tổ chức “Hội thi Rung chuông vàng lần thứ nhất” – năm 2014 tại Nhà Đa năng vào ngày 30/10/2014.