Tin tức

Được sự đồng ý của Chi bộ, lãnh đạo khoa Điện - Điện tử và đoàn Trường. Ngày 20 tháng 3 năm 2017 Ban Chấp hành (BCH) LCĐ khoa Điện – Điện tử  tổ chức Đại hội  Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh LCĐ Điện - Điện tử, nhiệm kỳ 2017 - 2019 đã thành công tốt đẹp.

Nghiên cứu khoa học

Sinh viên

Liên hệ