Tin tức

Tiếp tục chuỗi hoạt động gắn kết nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Nhà trường và Doanh nghiệp, chiều ngày 24/5/2022, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định và Công ty CP Hợp tác Nhân lực và Thương mại Quốc tế Thuận Phát.

Ngành nghề đào tạo

Sinh viên học ngành ngành khoa học máy tính tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định được trang bị các kiến thức thuộc chuyên ngành như: Phân tích thiết kế và đánh giá giải thuật; cấu trúc dữ liệu và giải thuật; các cơ sở dữ liệu quan hệ, phân tán và hướng đối tượng; các ngôn ngữ lập trình có cấu trúc, hướng đối tượng và hướng sự kiện.

Nghiên cứu khoa học

Sinh viên