Tin tức

Ngày 03 tháng 8 năm 2017 tại sân vận động Lộc Hạ, khoa Công nghệ Thông tin trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã tổ chức giao lưu bóng đá với sở Thông tin Truyền thông Nam Định.

Ngành nghề đào tạo

Sinh viên học ngành công nghệ thông tin tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định được trang bị các kiến thức thuộc chuyên ngành công nghệ thông tin như: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cơ sở dữ liệu quan hệ, Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng ...

Nghiên cứu khoa học

Hiện nay, toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đều đang trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Đi cùng với sự phát triển đó, sự phát triển về nguồn nhân lực CNTT là điều không thể thiếu. Để đáp ứng được những nhu cầu phát triển của xã hội, nhân sự CNTT cần phải ngày càng trau dồi, bồi dưỡng nhiều hơn nữa kiến thức chuyên ngành, kinh nghiệm thực tế và các nghiên cứu có tính thực tiễn, tính ứng dụng cao. Đặc biệt, đối với sinh viên – nguồn nhân lực trẻ tiềm năng trong tương lai, thì những nghiên cứu khoa học đó là vô cùng cần thiết và hữu ích.

Sinh viên

Một số năm gần đây theo xu thế chung Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định chuyển sang đào tạo theo phương thức học chế tín chỉ. Với phương thức đào tạo mới này thì thời gian học tập trên lớp của sinh viên chỉ còn 2/3 so với phương thức cũ, còn lại sinh viên phải tự học, tự nghiên cứu.