Lịch sử hình thành và phát triển: 

Trong thời kỳ trường còn là Trường Trung cấp Công nghiệp Nam Hà, Phòng có một số tên gọi khác nhau.

Đến năm 1980, khi trường được đổi tên thành Trường Sư phạm kỹ thuật II Nam Định phòng mang tên “Phòng Kế hoạch và Sản xuất”.

Từ 1999 - 2005 khi Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật Nam Định, Phòng mang tên “Phòng Quản lý khoa học và Quản lý thực tập sản xuất” gọi tắt là Quản lý khoa học và  thực tập sản xuất.

Năm 2006, khi Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Nam Định nâng cấp thành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định phòng được mang tên Phòng Quản trị - Thiết bị.

Từ năm 2008 cho đến nay phòng đổi tên là Phòng Thiết bị - Vật tư trên cơ sở Phòng Quản trị - Thiết bị sau khi đã điều chuyển chức năng Quản trị sang phòng Hành chính - Quản trị;

Các lãnh đạo phòng qua các thời kỳ gần đây:

1 - Ông Đào Kim Bảng.

 2 - Ông Lê Văn Liêm

3 - Ông Trần Văn Minh

4 - Ông Trần Văn Khiêm

5 - Ông Phùng Đình Thám

Những thành tích đạt được từ khi thành lập đến nay

Là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác thiết bị, vật tư, từ khi thành lập đến nay Tập thể phòng đã thực hiện tốt chức năng của mình. Công tác đầu tư trang thiết bị và quản lý thiết bị vật tư đã đạt được những kết quả sau:

- Công tác đầu tư trang thiết bị đúng hướng, đúng mục đích yêu cầu của công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

- Trang thiết bị cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực hành, thí nghiệm và nghiên cứu của sinh viên, cán bộ giảng dạy.

- Trang thiết bị cho các nghề truyền thống của Nhà trường đã đạt được các cấp độ chuẩn sau:

+ Chuẩn Quốc tế: Nghề cắt gọt kim loại.

+ Chuẩn khu vực: gồm các nghề Hàn, Điện công nghiệp và Điện tử công nghiệp.

+ Chuẩn Quốc gia: gồm các nghề Công nghệ ô tô, Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp, Quản trị mạng và Thiết kế đồ họa;

- Công tác tổ chức mua sắm và quản lý thiết bị vật tư đã được chú trọng, có quy định cụ thể về công tác này và được quy định hiệu chỉnh sửa đổi thường xuyên cho phù hợp với các quy định của Nhà nước.

- Phòng đã xây dựng hệ thống văn bản chặt chẽ về công tác tổ chức mua sắm và quản lý thiết bị vật tư theo tiêu chuẩn ISO-2008.

- Trong các năm gần đây, tập thể phòng luôn luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trở lên và có cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Tập thể phòng đã được Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội tặng thưởng như sau:

+ Tặng Bằng khen vào các năm 2001, 2004, 2005, 2013;

+ Công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc: 2015.

Định hướng phát triển đến năm 2020.

- Về tổ chức, đội ngũ cán bộ nhân viên trong phòng:

+ Duy trì về số lượng cán bộ nhân viên như hiện nay;

+ Nâng cao năng lực quản lý cũng như chuyên môn và tư tưởng chính trị cho cán bộ lãnh đạo và bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tư tưởng chính trị cho cán bộ quản lý của từng lĩnh vực nghiệp vụ của phòng.

- Về công tác chuyên môn nghiệp vụ của phòng là làm tốt công tham  cho Hiệu trưởng về công tác đầu tư mua sắm, quản lý thiết bị, vật tư:

+ Phối hợp với các phòng nghiệp vụ, khoa chuyên môn rà soát lại công tác đầu tư, đánh giá lại toàn diện hệ thống trang thiết bị đào tạo để có sự điều chỉnh trong công tác đầu tư, để đảm bảo công tác đầu tư hiệu quả và đúng mục đích: Đầu tư theo trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải, đầu tư phải phù hợp với quá trình đào tạo của Nhà trường;

+ Bám sát Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện mua sắm, đầu tư;

+ Phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Trung tâm thực hành chuyển đổi mục đích, khai thác sử dụng các tài sản không phù hợp hoặc tần suất sử dụng thấp so với quá trình đào tạo vào khai thác dịch vụ để nâng cao hiệu quả sử dụng và tạo nguồn kinh phí để tái đầu tư;

+ Phối hợp với các phòng nghiệp vụ tiếp cận các nguồn kinh phí không thường xuyên thuộc ngân sách nhà nước theo các nhiệm vụ, hoặc được nhà nước đặt hàng để tăng nguồn đầu tư trang thiết bị cho Nhà trường.

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804