Ngày đăng :26/09/2018 4826 lượt xem

cost of generic zofran

generic name for zofran nightoutatberlin.jaxblog.de

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định
Tel: 0228.3.645194 - Fax: 0228.3.637994 - Email : Phonghcth.skn@moet.edu.vn
Website : http://www.nute.edu.vn

Các đơn vị trực thuộc

Đơn vị

Điện thoại

Email

Ban giám hiệu
0228.3.649460 / 3640861
 
Phòng Đào tạo
 0228.3. 637804
Phòng Tổ chức cán bộ
 0228.3. 642891
Phòng Hành chính - Quản trị
 0228.3. 645194
Tổ bảo vệ
 0228.3. 648231
Phòng Kế toán - Tài chính
 0228.3. 637341
Phòng Thiết bị - Vật tư
 0228.3. 635265
Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế
 0228.3. 647716
Phòng Công tác HSSV
 0228.3. 640862
Phòng Khảo thí và ĐBCL
 0228.3. 700023
Phòng Thanh tra
 0228.3.836777
Khoa Cơ khí
 0228.3. 636050
Khoa Điện - Điện tử
 0228.3. 636053
Khoa Công nghệ thông tin
 0228.3. 636058
Khoa Ngoại ngữ
 0228.8. 600834
Khoa Kinh tế
 0228.3. 700285
Khoa Sư phạm Kỹ thuật
 0228.3. 636054
Khoa Khoa học cơ bản
 0228.3. 636051
Khoa Lý luận Chính trị
 0228.3. 636056
Bộ môn GDTC-QP
 0228.3. 647718
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ
 0228.3. 647719
Trung tâm thực hành
 02283.633.377
Trung tâm TT-TV
 0228.8.600640
Trung tâm ĐTBDCMNVSP
 0228.3. 641143
Trung tâm tư vấn hỗ trợ sinh viên
 0228.3. 635266
Công đoàn Trường ĐHSPKTNĐ
 0228.3. 642891
Đoàn thanh niên CSHCM
 0228.3. 640862
Hội sinh viên
 0228.3. 640862
Ban quản lý dự án Trường
 0228.3. 637341
Dự án HTQT tại Trường
 0228.3. 647716
Dự án RCP – GIZ
 0228.3. 647716
 
1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804