Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định phối hợp  tổ chức “Ngày hội Khi tôi 18 – Tư vấn việc làm, hướng nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên” [1155]

Nhằm trang bị những kiến thức về học nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên, học sinh, sinh viên, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, chiều ngày 19/3/2017, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Đoàn Thanh niên Trường phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình “Ngày hội Khi tôi 18 – Tư vấn việc làm, hướng nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên”.

Tuyển sinh

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (Ký hiệu trường: SKN) là trường Đại học công lập Trung ương, trụ sở đóng tại thành phố Nam Định, có lịch sử 50 năm xây dựng và phát triển, đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, ngoại ngữ và sư phạm kỹ thuật, địa bàn tuyển sinh trên cả nước. Năm 2017, Nhà trường thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy như sau:

Kỷ niệm 50 năm truyền thống

Đào tạo

Đào tạo ngắn hạn và dịch vụ

Nghiên cứu khoa học

Căn cứ Công văn số 552/SKHCN-QLCHN ngày 18/8/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Nam Định về việc thông báo kế hoạch xét duyệt sáng kiến tỉnh Nam Định năm 2016, Nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Nhằm trang bị những kiến thức về học nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên, học sinh, sinh viên, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, chiều ngày 19/3/2017, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Đoàn Thanh niên Trường phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình “Ngày hội Khi tôi 18 – Tư vấn việc làm, hướng nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên”.

Hợp tác

Sinh viên