Học tập trực tuyến Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh [9]

Thực hiện Công văn số 197-CV/TU ngày 17/11/2016 của BTV Tỉnh ủy và Kế hoạch 15-KH/ĐUK của BTV Đảng ủy khối về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 25/11/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tổ chức Hội nghị học tập trực tuyến Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do BTV tỉnh ủy tổ chức.

Tuyển sinh

Kỷ niệm 50 năm truyền thống

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định sẽ tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của Trường (21/12/1966 - 21/12/2016) và 10 năm thành lập Trường đại học (05/01/2006 - 05/01/2016).

Đào tạo

Đào tạo ngắn hạn và dịch vụ

Nghiên cứu khoa học

Căn cứ Công văn số 552/SKHCN-QLCHN ngày 18/8/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Nam Định về việc thông báo kế hoạch xét duyệt sáng kiến tỉnh Nam Định năm 2016, Nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Thực hiện kế hoạch số 91/ KH - ĐHSPKTNĐ ngày 22 tháng 08 năm 2016 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định về việc tổ chức các hoạt động thể thao năm học 2016 – 2017, lập thành tích cao chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của nhà Trường và 10 năm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, được sự nhất trí của Đảng ủy Ban giám Hiệu nhà trường Bộ môn GDTC – QP phối hợp với Công đoàn Trường đã tổ chức khai mạc giải cầu lông, bóng bàn CBGV – CNV năm 2016 vào lúc 7h30 ngày 03/12/2016.

Hợp tác

Sinh viên