Tuyển sinh

Ngày 18/7/2018, Hội đồng Tuyển sinh đại học năm 2018 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã họp xác định điểm trúng tuyển đợt 1 và thông tin xét tuyển bổ sung đợt 1 vào đại học hệ chính quy năm 2018 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT, cụ thể như sau:

Đào tạo

Đào tạo ngắn hạn và dịch vụ

Nghiên cứu khoa học

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Hợp tác

Sinh viên

Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội được thành lập theo quyết định số 4206/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 1999 của UBND thành phố Hà Nội, trực thuộc Bộ, Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Trường nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, thuộc sự quản lý của Vụ Giáo dục chuyên nghiệp - Bộ GD-ĐT; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trường đã được đầu tư cơ sở vật chất đào tạo nghề đồng bộ và hiện đại nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Nhà trường có nhu cầu tuyển dụng giáo viên dạy nghề như sau:

Đánh giá kỹ năng nghề

Từ ngày 10/6 - 23/6/2018, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia - Trung tâm Thực hành Nhà trường đã tổ chức Kỳ đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia các nghề: Công nghệ ô tô - Bậc 1/5 và Bậc 3/5; Điện Công nghiệp - Bậc 3/5 và Điện tử công nghiệp - Bậc 3/5.

1
Tư vấn tuyển sinh 2018?