Tuyển sinh

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-ĐHSPKTNĐ, ngày 11/4/2019, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định phối hợp với Trường THPT Nguyễn Huệ (TP. Nam Định) tổ chức tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Huệ.

Đào tạo

Đào tạo ngắn hạn và dịch vụ

Nghiên cứu khoa học

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Hợp tác

Sinh viên

Đánh giá kỹ năng nghề

Phổ biến pháp luật

1
Tư vấn tuyển sinh 2019?