Hội thảo “Đổi mới phương pháp dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ” [545]

Trong không khí vui mừng kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4; ngày Quốc tế lao động 1/5 và đặc biệt hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm truyền thống và 10 năm thành lập trường đại học, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Đổi mới phương pháp dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ”.

Tuyển sinh

Đào tạo

Đào tạo ngắn hạn và dịch vụ

Sáng 19/10/2015, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định khai mạc "Kỳ kiểm tra, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia" hai nghề: Điện công nghiệp bậc 3/5 và Cắt gọt kim loại trên máy CNC bậc 2/5 và bậc 3/5.

Nghiên cứu khoa học

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Hợp tác

Sinh viên

Thực hiện chương trình công tác năm học 2015-2016 và tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ hoá trong Nhà trường, vào 19h30’ ngày  21/01/2016 tại Hội trường A6 - 206 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã tổ chức “Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với Ban đại diện các lớp sinh viên toàn trường”.