Tuyển sinh

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là trường Đại học công lập Trung ương, trụ sở đóng tại thành phố Nam Định, có lịch sử 50 năm xây dựng và phát triển, đào tạo trình độ thạc sĩ, đại học, cao đẳng các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, ngoại ngữ và sư phạm kỹ thuật, địa bàn tuyển sinh trên cả nước. Năm 2017, Nhà trường tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ như sau:

Đào tạo

Đào tạo ngắn hạn và dịch vụ

Nghiên cứu khoa học

Căn cứ Công văn số 552/SKHCN-QLCHN ngày 18/8/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Nam Định về việc thông báo kế hoạch xét duyệt sáng kiến tỉnh Nam Định năm 2016, Nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Thực hiên Kế hoạch số 30/KH – ĐHSPKTNĐ ngày 07/3/2017 về việc tham gia giải cầu lông, bóng bàn cán bộ, viên chức khu vực Nam Đồng bằng Bắc bộ lần thứ X năm 2017; ngày 22/4/2017, đoàn thể thao của Nhà trường bao gồm 11 VĐV đến từ các phòng, khoa đã tham gia giải cầu lông, bóng bàn cán bộ, viên chức khu vực Nam Đồng bằng Bắc bộ lần thứ X năm 2017 tại Cung Thể thao tỉnh Nam Định.

Hợp tác

Ngày 13/04/2017, Trường Đại học Sư phạm  Kỹ thuật Nam Định tổ chức gặp mặt lưu học sinh Lào đang học tập và nghiên cứu tại Trường nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay – Lào. Dự buổi gặp mặt có NGƯT. Nguyễn Thế Mạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; TS. Đặng Quyết Thắng - Phó Hiệu trưởng cùng các thầy cô đại diện khoa Kinh tế và các phòng ban.

Sinh viên