Tuyển sinh

Đào tạo

Đào tạo ngắn hạn và dịch vụ

Nghiên cứu khoa học

Với mục tiêu góp phần thúc đẩy quá trình phát triển các ý tưởng khởi nghiệp, hoạt động ươm tạo và tiếp cận các mô hình thành công về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong trường đại học, cao đẳng. Ngày 23/9/2022, Sở Khoa học & Công nghệ Nam Định phối hợp với Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định tổ chức hội thảo: “Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường đại học, cao đẳng”.

TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

Hợp tác

Sau hai kỳ tổ chức thi đánh giá năng lực (205.SKN và 208.SKN) thành công, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tiếp tục phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thi đánh giá năng lực học sinh THPT đợt 209.SKN vào ngày 18 và 19/6/2022. Ở đợt thi này, Nhà trường vẫn bố trí khu vực tổ chức thi tại khu nhà A4, A5 và A6 gồm: 12 phòng thi (từ phòng thi số 51 đến phòng thi số 62), 01 phòng Hội đồng, 01 phòng giám sát, 01 phòng máy chủ, 01 phòng y tế, 01 phòng nghỉ cho thí sinh có vấn đề về sức khoẻ.

Sinh viên

Đánh giá kỹ năng nghề

Cơ hội việc làm

Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Phổ biến pháp luật

Bình đẳng giới