Tuyển sinh

Kỷ niệm 50 năm truyền thống

Đào tạo

Thực hiện Kế hoạch giảng dạy năm 2016 - 2017, Nhà trường ban hành kế hoạch tổ chức kiểm tra lần 2 các môn học, mô-đun học kỳ II năm học 2015 - 2016 cho sinh viên các lớp CĐN – K9, học kỳ I năm học 2016 - 2017 cho sinh viên các lớp CĐN – K8 và K10, cụ thể như sau:

Đào tạo ngắn hạn và dịch vụ

Nghiên cứu khoa học

Căn cứ Công văn số 552/SKHCN-QLCHN ngày 18/8/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Nam Định về việc thông báo kế hoạch xét duyệt sáng kiến tỉnh Nam Định năm 2016, Nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Thực hiện kế hoạch số 91/ KH - ĐHSPKTNĐ ngày 22 tháng 08 năm 2016 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định về việc tổ chức các hoạt động thể thao năm học 2016 – 2017, lập thành tích cao chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của nhà Trường và 10 năm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, được sự nhất trí của Đảng ủy Ban giám Hiệu nhà trường Bộ môn GDTC – QP phối hợp với Công đoàn Trường đã tổ chức khai mạc giải cầu lông, bóng bàn CBGV – CNV năm 2016 vào lúc 7h30 ngày 03/12/2016.

Hợp tác

Sinh viên

Ngày 17/01/2017, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định phối hợp với Bệnh viện Phụ sản An Thịnh tổ chức Hội nghị sức khỏe sinh sản và sắc đẹp cho hơn 300 sinh viên nữ các lớp Đại học Công nghệ, Đại học Sư phạm Kỹ thuật khóa 8 – 9 – 10 – 11; Cao đẳng khóa 17 – 18 và Cao đẳng nghề khóa 8 – 9.