Tuyển sinh

Đào tạo

Đào tạo ngắn hạn và dịch vụ

Nghiên cứu khoa học

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Ngày 28/11/2017, tại Hội trường 602, nhà A6, Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022 đã được tổ chức trọng thể với sự tham dự của 145 đại biểu chính thức đại diện cho 283 đoàn viên công đoàn trong toàn Trường.

Hợp tác

Sinh viên

Căn cứ Thông báo ngày 21/9/2017 của Công ty TNHH bánh kẹo Đại Thắng; được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, phòng Công tác HSSV giới thiệu cho sinh viên công việc làm thêm ngoài giờ học tại Công ty TNHH bánh kẹo Đại Thắng. Cụ thể như sau:

Đánh giá kỹ năng nghề