Tuyển sinh

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (Ký hiệu trường: SKN) là trường Đại học công lập Trung ương, trụ sở đóng tại thành phố Nam Định, có lịch sử 50 năm xây dựng và phát triển, đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, ngoại ngữ và sư phạm kỹ thuật, địa bàn tuyển sinh trên cả nước; năm 2016 tiếp tục xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy như sau:

Kỷ niệm 50 năm truyền thống

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định sẽ tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của Trường (21/12/1966 - 21/12/2016) và 10 năm thành lập Trường đại học (05/01/2006 - 05/01/2016).

Đào tạo

Đào tạo ngắn hạn và dịch vụ

Sáng 19/10/2015, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định khai mạc "Kỳ kiểm tra, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia" hai nghề: Điện công nghiệp bậc 3/5 và Cắt gọt kim loại trên máy CNC bậc 2/5 và bậc 3/5.

Nghiên cứu khoa học

Căn cứ Công văn số 552/SKHCN-QLCHN ngày 18/8/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Nam Định về việc thông báo kế hoạch xét duyệt sáng kiến tỉnh Nam Định năm 2016, Nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Chào mừng khai giảng năm học 2016-2017, trong 2 ngày 04/10/2016 – 05/10/2016, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tổ chức giao lưu bóng đá giáo viên, bóng đá sinh viên giữa các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nam Định

Hợp tác

Sinh viên