Ảnh 4x6

Hiệu trưởng: TS. Trần Văn Khiêm
Tel: (84) 0228.3.640861

 

 
 

Ảnh 4x6

Phó Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Thế Mạnh
Tel: (84) 0228.3.642891

 

 

TS Đặng Quyết Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Phó Hiệu trưởng: TS. Đặng Quyết Thắng
Kiêm Trưởng phòng Đào tạo
Tel: (84) 0228.3.616688