Tin tức

Ngành nghề đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế Tỉnh Nam Định, đặc biệt là chiến lược phát triển nền sản xuất công nghệ cao lĩnh vực cơ khí, công nghiệp phụ trợ và nông nghiệp. Khoa Cơ khí Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định xây dựng các hướng NCKH và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực cơ khí:

Sinh viên

Giải bóng đá truyền thống sinh viên khoa Cơ khí là hoạt động thể thao thường xuyên trong các năm học nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho Sinh viên từ đó kích thích tinh thần học tập, tham gia các hoạt động tập thể và tìm kiếm những tài năng bổ sung cho đội  bóng đá nhà trường

1
Tư vấn tuyển sinh 2018?