Tin tức

Ngành nghề đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Sinh viên

Giải bóng đá truyền thống sinh viên khoa Cơ khí là hoạt động thể thao thường xuyên trong các năm học nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho Sinh viên từ đó kích thích tinh thần học tập, tham gia các hoạt động tập thể và tìm kiếm những tài năng bổ sung cho đội  bóng đá nhà trường