Hội thi nghiệp vụ sư phạm dạy nghề năm 2013 - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển [280]

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, ngày 13 tháng 11 năm 2013 "Hội thi Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề năm 2013" đã diễn ra trong không khí toàn ngành Giáo dục đang phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11

Thông tin nội bộ

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, ngày 13 tháng 11 năm 2013 "Hội thi Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề năm 2013" đã diễn ra trong không khí toàn ngành Giáo dục đang phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11