Tra cứu văn bản
Nội dung cần tìm
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Tên văn bản Tải về
1Hồ sơ xét công nhận sáng kiến – cải tiến cấp TrườngTải về
2Quyết định ban hành Quy định về liêm chính học thuật trong NCKH của Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định Tải về
3Quyết định ban hành Quy định về liêm chính học thuật trong NCKH của Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định Tải về
4Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quy định quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ban hành kèm theo Quyết định số 560/QĐ- ĐHSPKTNĐ ngày 11/ 8/ 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam ĐịnhTải về
5Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quy định quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ ban hành kèm theo Quyết định số 560/QĐ- ĐHSPKTNĐ ngày 11/ 8/ 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam ĐịnhTải về
6Văn bản hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệTải về
7Tài liệu hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định năm 2018 - 2019Tải về
8Các biểu mẫu quản lý nhiệm vụ KH & CNTải về
9Các nguồn tài liệu mở liên quan tới các ngành mà Nhà trường đang tổ chức nghiên cứu và đào tạo.Tải về
10Danh mục tài liệu tham khảo về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.Tải về

Đơn vị liên kết
  • Cơ khíe
  • KoreaTrae
  • RavTee
  • Fulbrighte