Kế hoạch tổ "Tuần lễ đọc sách" nhân Ngày sách Việt Nam 21/4 [18]

Kế hoạch tổ "Tuần lễ đọc sách" nhân Ngày sách Việt Nam 21/4

  Giới thiệu

  Cơ cấu tổ chức

  Thư viện

  Tập tài liệu được biên soạn trên cơ sở các tài liệu khoa học, giáo trình Máy cắt kim loại đang sử dụng trong các trường đại học kỹ thuật. Đồng thời căn cứ vào mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành cơ khí chế tạo đang thực hiện ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

  Tin tức - Sự kiện

  Kế hoạch tổ "Tuần lễ đọc sách" nhân Ngày sách Việt Nam 21/4

  Liên hệ