THỰC HÀNH MICROSOFT WORD, EXCEL, POWERPOINT 2016 BẰNG CÁC TUYỆT CHIÊU [1107]

Cuốn sách sẽ đáp ứng được nhu cầu bạn đọc tự học chương trình Word, Excel, Powerpoint 2016 đạt được hiệu quả nhất. Xin trân trọng giới thiệu!

  Giới thiệu

  Cơ cấu tổ chức

  Thư viện

  Điện tử công nghiệp là một lĩnh vực ứng dụng của điện tử kỹ thuật trong công nghiệp. Tuy là lĩnh vực mới mẻ nhưng ngành điện tử công nghiệp phát triển rất nhanh và rộng, nó xâm nhập hầu hết các ngành công nghiệp hiện đại như giấy, da, dệt, sợi, nhuộm, may, thực phẩm…

  Tin tức - Sự kiện

  Liên hệ