KỸ THUẬT BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ HIỆN ĐẠI - SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ Ô TÔ [48]

Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định giới thiệu cùng bạn đọc và các em sinh viên cuốn sách "KỸ THUẬT BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ HIỆN ĐẠI - SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ Ô TÔ" của các tác giả Chu Mậu Kiệt, Vỹ Song, Lưu Đức Thắng

  Giới thiệu

  Cơ cấu tổ chức

  Chức năng - Nhiệm vụ

  Địa chỉ liên hệ

  Thông tin nội bộ

  Thư viện

  Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định giới thiệu cùng bạn đọc và các em sinh viên cuốn sách "SÁNG TẠO TRONG THUẬT TOÁN  VÀ  LẬP TRÌNH TẬP 1" của tác giả Lê Thị Kim Nga, Đỗ Năng Toàn, Phạm Trần Thiện

  1
  Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804