THỰC HÀNH MICROSOFT WORD, EXCEL, POWERPOINT 2016 BẰNG CÁC TUYỆT CHIÊU [838]

Cuốn sách sẽ đáp ứng được nhu cầu bạn đọc tự học chương trình Word, Excel, Powerpoint 2016 đạt được hiệu quả nhất. Xin trân trọng giới thiệu!

  Giới thiệu

  Cơ cấu tổ chức

  Thư viện

  Môn học “Điều khiển logic” đã được đưa vào nội dung đào tạo đại học và sau đại học của ngành Tự động hóa - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội từ hàng chục năm nay. Sau một thời gian giảng dạy, nội dung của môn học đã được bổ sung và hoàn chỉnh, cập nhật nhiều kiến thức mới nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và hiện đại về phương pháp tiếp cận hệ thống điều khiển logic, từ logic rõ đến logic mờ và việc ứng dụng bộ điều khiển logic khả trình (PLC) trong công nghiệp.

  Tin tức - Sự kiện

  Liên hệ