Tổng kết 04 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ (P.Đào tạo) [1596]

Ngày 31/12/2014, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tổ chức Hội nghị đánh giá những kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế và đề xuất các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo sau 04 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

    1
    Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804