Thông báo Về việc thu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 - năm 2019 [236]

Thực hiện kế hoạch số 69/KH-ĐHSPKTNĐ ngày 31/5/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định về xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019, Nhà trường thông báo thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 - năm 2019 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia (PT1) và phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (PT2), cụ thể như sau: