Thông báo trả tiền lương tháng 2/2019 [46]

Phòng Kế toán - Tài chính thông báo Nhà trường trả tiền lương tháng 2/2019 hồi 15h00 ngày 14/02/2019 vào tài khoản ATM cá nhân ngân hàng BIDV

    1
    Tư vấn tuyển sinh 2019?