Đào tạo

Tin tức

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, tối ngày 18/5/2017, Khoa Kinh tế Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định long trọng tổ chức chương trình “Chia tay giảng đường sinh viên Khoa Kinh tế tốt nghiệp năm 2017”.

Nghiên cứu khoa học

Sinh viên