HỌP MẶT KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP KHOA KINH TẾ [1604]

Ngày 12/5/2018, Khoa Kinh tế Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Kinh tế. Tham dự buổi họp mặt về phía khách mời có đại diện Khoa Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp; đại diện lãnh đạo các công ty: Công ty Bảo hiểm Bưu điện Nam Định, Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo quốc tế Sydney; các thầy cô từng cộng tác với Khoa Kinh tế trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Đào tạo

Tin tức

Ngày 12/5/2018, Khoa Kinh tế Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Kinh tế. Tham dự buổi họp mặt về phía khách mời có đại diện Khoa Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp; đại diện lãnh đạo các công ty: Công ty Bảo hiểm Bưu điện Nam Định, Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo quốc tế Sydney; các thầy cô từng cộng tác với Khoa Kinh tế trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Nghiên cứu khoa học

Trong không khí vui mừng phấn khởi chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Kinh tế - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, sáng ngày 12/5/2018 Khoa Kinh tế đã tổ chức Hội thảo: “Một số phương pháp nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên  Khoa Kinh tế”.

Sinh viên

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804