Đào tạo

Tin tức

Thực hiện kế hoạch giảng dạy năm học 2015-2016 của Nhà trường và kế hoạch hoạt động của Khoa Kinh tế trong học kỳ II năm học 2015-2016, ngày 15/6/2016 tại Phòng Hội thảo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Khoa Kinh tế đã long trọng tổ chức buổi báo cáo sản phẩm khoá luận và chấm khoá luận tốt nghiệp của sinh viên các lớp đại học khoá 7 - Khoa Kinh tế tốt nghiệp năm 2016.

Nghiên cứu khoa học

Sinh viên