abortion pill usa legal

abortion pill usa legal

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác thanh tra đào tạo.

Nhiệm vụ

1) Xây dựng kế hoạch thanh tra hoạt động đào tạo trong trường;

2) Nghiên cứu cụ thể hoá các văn bản, Quy chế về công tác thanh tra đào tạo phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao;

3) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế tổ chứ đào tạo: tuyển sinh, thi kết thúc học phần, thi và công nhận tốt nghiệp;

4) Thanh tra, giám sát, kiểm tra việc chấp hành quy định về dạy và học;

5) Thanh tra, giám sát, kiểm tra việc thực hiện nền nếp văn hoá công sở - ý thức kỷ luật lao động của cán bộ viên chức chức, lao động hợp đồng trong Nhà trường;

6) Giám sát, kiểm tra học đường: môi trường sư phạm, an ninh học đường và cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiên dạy học;

7) Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ liên quan đến sinh viên: mức thu học phí và lệ phí; miễn, giảm học phí; học bổng chính sách và học bổng khuyến khích học tập; sinh viên nội ngoại trú; xếp loại rèn luyện sinh viên;

8) Giám sát kiểm tra việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến quá trình đào tạo;

9) Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của Trường;

10) Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất vầ cá trang thiết bị được giao theo quy định;

11) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804