Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác thanh tra đào tạo.

Nhiệm vụ

1) Xây dựng kế hoạch thanh tra hoạt động đào tạo trong trường;

2) Nghiên cứu cụ thể hoá các văn bản, Quy chế về công tác thanh tra đào tạo phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao;

3) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế tổ chứ đào tạo: tuyển sinh, thi kết thúc học phần, thi và công nhận tốt nghiệp;

4) Thanh tra, giám sát, kiểm tra việc chấp hành quy định về dạy và học;

5) Thanh tra, giám sát, kiểm tra việc thực hiện nền nếp văn hoá công sở - ý thức kỷ luật lao động của cán bộ viên chức chức, lao động hợp đồng trong Nhà trường;

6) Giám sát, kiểm tra học đường: môi trường sư phạm, an ninh học đường và cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiên dạy học;

7) Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ liên quan đến sinh viên: mức thu học phí và lệ phí; miễn, giảm học phí; học bổng chính sách và học bổng khuyến khích học tập; sinh viên nội ngoại trú; xếp loại rèn luyện sinh viên;

8) Giám sát kiểm tra việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến quá trình đào tạo;

9) Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của Trường;

10) Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất vầ cá trang thiết bị được giao theo quy định;

11) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

1
Tư vấn tuyển sinh 2019?