TRA CỨU THÔNG TIN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2021

Bước 1: Chọn phương thức xét tuyển:

Bước 2: Nhập họ và tên thí sinh (hoặc CMT/CCCD):