1. Chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và chịu trách nhiệm
1.1. Về kiến thức
a)    Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, cụ thể:
a1) Hiểu và phân tích được kết cấu và nguyên lý làm việc của các chi tiết, cơ cấu và hệ thống của Động cơ, Gầm, Điện, các hệ thống điều khiển tự động và tiện nghi trên ôtô, máy động lực;
a2) Hiểu và phân tích được hệ thống cơ điện tử trên ô tô: Cảm biến, cơ cấu chấp hành, điều khiển động cơ, điều khiển phanh, treo, lái….
a3) Hiểu và phân tích được quy trình kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các hƣ hỏng trong hệ thống cơ khí của ô tô, hệ thống cơ điện tử trên ô tô và máy động lực trong quá trình hoạt động;
b)    Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên - xã hội, khoa học chính trị và pháp luật.
c)    Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.
d)    Có kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong lĩnh vực hoạt động của ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô.
e)    Có kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn của ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô.
1.2. Về kỹ năng
a)    Có kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp của ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô, cụ thể:
a1) Nhận dạng kiểm tra và lựa chọn dụng cụ, thiết bị trong tháo lắp và đo kiểm các thông số trong bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống của ô tô và máy động lực;
a2) Lắp ráp, chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành và hiệu chỉnh các hệ thống trên ô tô và máy động lực;
a3) Đánh giá và xây dựng các quy trình công nghệ trong bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và máy động lực;
a4) Quản lý và kinh doanh dịch vụ liên quan đến ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, cơ khí động lực: Bảo dưỡng sửa chữa, lắp ráp ô tô và máy động lực;
a5) Thiết kế các chi tiết, các cụm chi tiết chính trên ô tô và Máy động lực.
b)    Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.
c)    Có kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.
d)    Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
e)    Có kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.
1.3. Về mức tự chủ và trách nhiệm
a)    Có năng lực làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
b)    Có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
c)    Có năng lực tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.
d)    Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.
e)    Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô.
2. Chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề
Có kỹ năng nghề tương đương với trình độ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2/5.
3. Chuẩn đầu ra về tin học
Đạt chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ
Đạt trình độ tiếng Anh bậc 3/6 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 350, TOEFL 450, IELTS 4.0 điểm trở lên.
5. Chuẩn đầu ra về kỹ năng mềm
Đạt chứng chỉ kỹ năng mềm theo chương trình của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, gồm các kỹ năng: Quản lý bản thân; tìm việc làm; tự tạo việc làm; làm việc nhóm; giao tiếp với các đối tác.
6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
6.1. Đảm nhiệm công tác quản lý và điều hành các công việc tại các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện, lắp ráp ô tô và máy động lực, các cơ sở sửa chữa ô tô, máy động lực, các doanh nghiệp kinh doanh ô tô, máy động lực, phụ tùng.
6.2. Làm kỹ thuật viên tại các cơ quan quản lý giao thông, các trạm đăng kiểm ô tô, máy động lực; viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ô tô và máy động lực.
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Sinh viên có khả năng học tập lên các trình độ cao hơn như: Thạc sỹ, tiến sỹ tại các trường Đại học đào tạo ngành chuẩn hoặc gần ngành công nghệ Kỹ thuật Ô tô.
8. Chuẩn đầu ra chi tiết đến cấp độ 3
Có phụ lục kèm theo.