1. Chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và chịu trách nhiệm
1. Về kiến thức
a)    Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của chuyên ngành hệ thống điện, cụ thể:
a1) Hiểu và phân tích được cấu tạo nguyên lý hoạt động của các phần tử, khí cụ điện, thiết bị điện và những ứng dụng trong thực tế sản xuất;
a2) Hiểu và phân tích được nguyên lý, tính toán được các thông số của mạch điện, điện tử cơ bản, mạng cung cấp điện. Có kiến thức về an toàn điện trong dân dụng và công nghiệp;
a3) Có kiến thức phân tích, thiết kế thi công một hệ thống, một thành phần hoặc một quá trình trong hệ thống điện. Vận dụng kiến thức chuyên ngành vào lĩnh vực hệ thống sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng;
a4) Có kiến thức xác định, xây dựng và giải quyết vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực hệ thống sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng;
a5) Hiểu và phân tích được các hƣ hỏng thường gặp trong hệ thống điện, các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng điện;
a6) Khai thác, ứng dụng được một số phần mềm chuyên ngành để hỗ trợ trong tính toán thiết kế, mô phỏng hệ thống điện.
b)    Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên - xã hội, khoa học chính trị và pháp luật.
c)    Có kiến thức về công nghệ thông tin, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc.
d)    Có kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong lĩnh vực hoạt động của ngành/chuyên ngành hệ thống điện.
e)    Có kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn của ngành Công nghệ kỹ thuật điện- điện tử, chuyên ngành Hệ thống điện.
1.2. Về kỹ năng
a)    Có kỹ năng cần thiết để xây dựng và giải quyết vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực hệ thống điện, điện công nghiệp và hệ thống năng lượng, cụ thể:
a1) Nhận biết, kiểm tra và lựa chọn các thiết bị điện, vật liệu điện. Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo lường điện đo được chính xác các thông số về điện.
a2) Lắp đặt, sửa chữa và bảo trì các mạch điện, hệ thống cung cấp điện gia
đình, căn hộ.
a3) Phân tích, thiết kế thi công một hệ thống, một thành phần hoặc một quá trình trong lĩnh vực hệ thống điện (ví dụ: hệ thống truyền tải điện, phân phối điện, hệ thống cung cấp điện cho địa phương, cung cấp điện cho các nhà máy, phân xƣởng sản xuất, khách sạn tòa nhà, công ty…).
a4) Áp dụng các biện pháp kỹ thuật và các công cụ hiện đại cần thiết cho vận hành, bão dưỡng và sửa chữa các thiết bị điện. Có năng lực phân tích, phán đoán các hƣ hỏng thường xảy ra trong hệ thống điện và đề xuất biện pháp giải quyết các vấn đề có liên quan.
b)    Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.
c)    Có kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.
d)    Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
e)    Có kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.
1.3. Về mức tự chủ và trách nhiệm
a)    Có năng lực làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
b)    Có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
c)    Có năng lực tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.
d)    Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.
2. Chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề
Có kỹ năng nghề tương đương với trình độ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2/5. 3. Chuẩn đầu ra về tin học
Đạt chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ
Đạt trình độ tiếng Anh bậc 3/6 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 350, TOEFL 450, IELTS 4.0 điểm trở lên.
5. Chuẩn đầu ra về kỹ năng mềm
Đạt chứng chỉ kỹ năng mềm theo chương trình của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, gồm các kỹ năng: Quản lý bản thân; tìm việc làm; tự tạo việc làm; làm việc nhóm; giao tiếp với các đối tác.
6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
6.1. Kỹ sƣ thiết kế, vận hành, bảo trì hệ thống sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng trong các nhà máy điện, trạm biến áp, các công ty truyền tải và phân phối điện năng, xí nghiệp sản xuất;
6.2. Cán bộ quản lý, cán bộ tư vấn kỹ thuật, giám sát, đánh giá và chuyển giao công nghệ các thiết bị điện, dây chuyền công nghệ trong hệ thống điện tại các nhà máy, tập đoàn, công ty thương mại dịch vụ trong và ngoài nước;
6.3. Cán bộ quản lý, giảng dạy các học phần của chuyên ngành hệ thống điện trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy công nghệ trong trường THPT.
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
7.1. Có khả năng học liên thông văn bằng đại học khác.
7.2. Có đủ điều kiện để học lên trình độ thạc sĩ và tiến sĩ theo chuyên ngành.
8. Chuẩn đầu ra đến cấp độ 3
Có phụ lục kèm theo.