1. Chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và chịu trách nhiệm
1.1 Về kiến thức
a)    Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử cụ thể:
a1) Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử, thiết bị điện tử thông dụng và những ứng dụng trong thực tế sản xuất;
a2) Hiểu và phân tích được nguyên lý, tính toán được các thông số của mạch điện, điện tử cơ bản, mạch cung cấp điện;
a3) Hiểu và phân tích được các mạch điện tử, chuyên sâu về các lĩnh vực điện tử công nghiệp đặc biệt là thiết bị điều khiển lập trình trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện, điện tử;
a4) Phân tích, đánh giá và ứng dụng các linh kiện điện tử trong lĩnh vực điện tử công nghiệp và điện tử dân dụng; lĩnh vực điều khiển thiết bị điện tử thông minh;
a5) Hiểu và phân tích được các quá trình công nghệ trên thực tế sản xuất như sản xuất mạch điện tử trên chip (SoC), các thiết bị điện tử thông minh như điện thoại, tivi, máy tính…, các thiết bị điện tử công nghiệp thông dụng;
b)    Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên - xã hội, khoa học chính trị và pháp luật.
c)    Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.
d)    Có kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong lĩnh vực hoạt động của ngành/chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.
e)    Có kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn của chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.
1.2 Về kỹ năng
a)    Có kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp của chuyên ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, cụ thể:
a1) Nhận dạng, kiểm tra và lựa chọn các linh kiện điện tử, vật liệu điện, sử dụng thành thạo các dụng cụ đo lường điện đo được chính xác các thông số về điện;
a2) Lắp đặt, sửa chữa và bảo trì các mạch điện, điện tử cơ bản, hệ thống cung cấp điện gia đình, căn hộ;
a3) Lắp đặt, sửa chữa và bảo trì các mạch điện tử công nghiệp cho một số máy sản xuất thông dụng;
a4) Lắp đặt, lập trình điều khiển, sửa chữa và bảo trì các mạch điện tử dân dụng và công nghiệp trên thực tế;
a5) Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng cho các hệ thống điều khiển thiết bị điện tử trong công nghiệp, hệ thống sản xuất linh kiện, phụ kiện điện tử;
b)    Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.
c)    Có kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.
d)    Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
e)    Có kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.
1.3 Về mức tự chủ và trách nhiệm
a)    Có năng lực làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
b)    Có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
c)    Có năng lực tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.
d)    Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.
2. Chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề
Có kỹ năng nghề tương đương với trình độ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2/5. 
3. Chuẩn đầu ra về tin học
Đạt chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ
Đạt trình độ tiếng Anh bậc 3/6 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 350, TOEFL 450, IELTS 4.0 điểm trở lên.
5. Chuẩn đầu ra về kỹ năng mềm
Đạt chứng chỉ kỹ năng mềm theo chương trình của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, gồm các kỹ năng: Quản lý bản thân; tìm việc làm; tự tạo việc làm; làm việc nhóm; giao tiếp với các đối tác.
6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
6.1. Kỹ sƣ thiết kế, vận hành, bảo trì kỹ thuật ở các dây chuyền sản xuất hiện đại tại các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước về lĩnh vực điện tử công nghiệp và dân dụng như dây chuyền lắp ráp điện máy gia dụng, điện thoại, tivi, máy tính, các nhà máy sản xuất các linh kiện, phụ kiện điện tử, mạch điện tử công nghệ cao.
6.2. Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, cán bộ giám sát, trong các doanh nghiệp sản xuất, chế tạo, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm, thiết bị điện, điện tử, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.
6.3. Cán bộ giảng dạy, quản lý trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy công nghệ trong trường trung học phổ thông.
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
7.1. Có khả năng học liên thông văn bằng đại học khác hoặc tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu trở thành chuyên viên trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ liên quan đến chuyên ngành. Thăng tiến trở thành giám đốc kỹ thuật, trƣởng bộ phận kỹ thuật.
7.2. Có đủ điều kiện để học lên trình độ thạc sĩ và tiến sĩ theo chuyên ngành.
8. Chuẩn đầu ra chi tiết đến cấp độ 3
Có phụ lục kèm theo.