Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Thư viện đóng vai trò rất quan trọng việc hỗ trợ công tác học tập và giảng dạy. Ở các trường đại học, thư viện đã trở thành một trong những nơi cung cấp tri thức hiệu quả nhất cho giảng viên và sinh viên phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Thư viện bổ sung, lưu trữ và cập nhật những thông tin, giáo trình, tài liệu tham khảo, các tài liệu điện tử,… phục vụ cho hoạt động tìm kiếm tài liệu, nghiên cứu khoa học của sinh viên; mở rộng điều kiện học tập cho sinh viên cả về không gian, thời gian. Vì vậy, nó được coi là nơi cung cấp nền tảng kiến thức cho công tác đào tạo, nghiên cứu, các hoạt động phát triển khoa học công nghệ và đó là trái tim tri thức của mỗi trường Đại học.

 Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo. Các trường đại học phải đổi mới căn bản, toàn diện về mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp dạy - học, đội ngũ giảng viên, phương pháp kiểm tra - đánh giá, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Trong các yếu tố đó, thư viện được xem là yếu tố rất quan trọng, là bộ phận không thể thiếu trong việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho người học phát triển toàn diện và cũng là yêu cầu bắt buộc không thể thiếu đối với công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục. Ngoài giờ học trên lớp, Thư viện là giảng đường thứ 2 để sinh viên tự học, tự nghiên cứu tài liệu và trao đổi học thuật. Nhận thức rõ được vai trò quan trọng của Trung tâm TT-TV trong việc nâng cao chất lượng  phục vụ đào tạo, từ năm học 2013-2014, Nhà trường đã tổ chức khảo sát ý kiến của CBGD, SV về các hoạt động của đơn vị với nhiều nội dung được đánh giá ở mức độ tốt . Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số nội dung được đánh giá ở mức độ chưa cao như: công tác tài liệu, công tác cập nhật tài liệu, phòng đọc nối mạng Internet. Đến nay, được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường, các hoạt động của Trung tâm TT-TV đã có nhiều chuyển biến tích cực, một số nội dung được đánh giá thấp ở đợt khảo sát năm học 2013-2014 đã được khắc phục trong năm học 2016-2017, được thể hiện qua biểu đồ sau:

Nhà trường luôn xác định những ý kiến phản hồi khách quan của người học và CBGD là nguồn minh chứng khách quan, hữu ích giúp Ban Giám hiệu và cán bộ quản lý Trung tâm Thông tin - Thư viện có thêm cơ sở để nhận xét, đánh giá chất lượng phục vụ đào tạo của đơn vị, từ đó xây dựng các giải pháp phù hợp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Tải báo cáo chi tiết tại đây.

Nguồn tin: Phòng KT&ĐBCL