1. Chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và chịu trách nhiệm
1.1. Về kiến thức
a)    Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, cụ thể:
a1) Hiểu và phân tích được cấu tạo nguyên lý hoạt động của các phần tử, khí cụ điện, thiết bị điện và những ứng dụng trong thực tế sản xuất;
a2) Hiểu và phân tích được nguyên lý, tính toán được các thông số của mạch điện, điện tử cơ bản, mạch cung cấp điện;
a3) Hiểu và phân tích được các mạch điều khiển căn bản, chuyên sâu về các lĩnh vực điều khiển điện, khí nén, thủy lực đặc biệt là thiết bị điều khiển lập trình trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa;
a4) Phân tích, đánh giá và ứng dụng các bộ điều khiển các thiết bị và hệ thống sản xuất tự động; hệ thống tự động hóa sản xuất và truyền thông trong công nghiệp; lĩnh vực điều khiển robot công nghiệp;
a5) Hiểu và phân tích được các quá trình công nghệ trên thực tế sản xuất như sản xuất rượu bia, xi măng, công nghệ xử lý nước…;
a6) Thiết kế chế tạo và trình bày được một hệ thống tự động hóa cơ bản;
b)    Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên - xã hội, khoa học chính trị và
pháp luật.
c)    Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.
d)    Có kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong lĩnh vực hoạt động của ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
e)    Có kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn của ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
1.2. Về kỹ năng
a)    Có kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp của ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, cụ thể:
a1) Nhận dạng kiểm tra và lựa chọn các thiết bị điện, vật liệu điện, sử dụng thành thạo các dụng cụ đo lường điện;
a2) Lắp đặt, sửa chữa và bảo trì các mạch điện, các hệ thống tự động điều khiển dân dụng;
a3) Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, cải tiến và nâng cấp các mạch điều khiển cho một số máy sản xuất thông dụng;
a4) Lắp đặt, lập trình điều khiển, sửa chữa và bảo trì các mạch điều khiển dùng khí nén, thủy lực, bộ điều khiển lập trình để điều khiển các quá trình sản xuất hay quá trình công nghệ trên thực tế;
a5) Chế tạo, lắp đặt, lập trình điều khiển, sửa chữa và bảo trì các hệ thống điều khiển, hệ tự đông hóa tích hợp mạng truyền thông công nghiệp, hệ thống sản xuất linh hoạt và rô bốt công nghiệp;
b)    Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.
c)    Có kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.
d)    Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
e)    Có kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.
1.3. Về mức tự chủ và trách nhiệm
a)    Có năng lực làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
b)    Có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
c)    Có năng lực tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.
d)    Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.
2. Chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề
Có kỹ năng nghề tương đương với trình độ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2/5. 3. Chuẩn đầu ra về tin học
Đạt chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ
Đạt trình độ tiếng Anh bậc 3/6 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 350, TOEFL 450, IELTS 4.0 điểm trở lên.
5. Chuẩn đầu ra về kỹ năng mềm
Đạt chứng chỉ kỹ năng mềm theo chương trình của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, gồm các kỹ năng: Quản lý bản thân; tìm việc làm; tự tạo việc làm; làm việc nhóm; giao tiếp với các đối tác.
6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
6.1. Kỹ sƣ thiết kế, triển khai dự án, vận hành, bảo trì hệ thống tự động hóa tại các nhà máy, xí nghiệp sản xuất;
6.2. Cán bộ quản lý, cán bộ tư vấn kỹ thuật, giám sát, đánh giá và chuyển giao công nghệ các dây chuyền sản xuất, hệ thống tự động hóa tại các tập đoàn, công ty thương mại dịch vụ trong và ngoài nước;
6.3. Cán bộ quản lý, giảng dạy các học phần của chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy công nghệ trong trường trung học phổ thông.
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
7.1. Có khả năng học liên thông văn bằng đại học khác.
7.1. Có đủ điều kiện để học lên trình độ thạc sĩ và tiến sĩ theo chuyên ngành.
8. Chuẩn đầu ra đến cấp độ 3
Có phụ lục kèm theo.