1. Chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và chịu trách nhiệm
1.1. Về kiến thức
a)    Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành Công nghệ Chế tạo máy, cụ thể:
a1) Ứng dụng kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành trong lĩnh vực Công nghệ Chế tạo máy;
a2) Ứng dụng kiến thức chuyên môn trong thiết kế, tính toán, lập quy trình công nghệ gia công các sản phẩm cơ khí;
b)    Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên - xã hội, khoa học chính trị và
pháp luật.
c)    Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.
d)    Có kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong lĩnh vực hoạt động của ngành Công nghệ Chế tạo máy.
e)    Có kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn của ngành Công nghệ Chế tạo máy.
1.2. Về kỹ năng
a)    Có kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp của ngành Công nghệ Chế tạo máy, cụ thể:
a1) Phân tích, giải thích và lập luận nhằm thiết kế, vận hành, lắp ráp được các chi tiết máy, thiết bị và hệ thống cơ khí;
a2) Thực nghiệm và khám phá tri thức về công nghệ chế tạo máy như: khả năng làm việc của chi tiết máy, các yếu tố công nghệ gia công cơ, vật liệu gia công…;
a3) Khả năng tư duy và suy nghĩ có hệ thống trong thiết kế, chế tạo, vận hành, lắp ráp các sản phẩm, thiết bị, hệ thống cơ khí;
a4) Có các kỹ năng thiết kế, chế tạo, vận hành, lắp ráp các sản phẩm, thiết bị, hệ thống cơ khí; kỹ năng lập kế hoạch, giám sát, quản lý, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh chế tạo máy;
b)    Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.
c)    Có kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.
d)    Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
e)    Có kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.
1.3 Về mức tự chủ và trách nhiệm
a)    Có năng lực làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
b)    Có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
c)    Có năng lực tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.
d)    Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.
2. Chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề
Có kỹ năng nghề tương đương với trình độ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2/5.
3. Chuẩn đầu ra về tin học
Đạt chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ
Đạt trình độ tiếng Anh bậc 3/6 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 350, TOEFL 450, IELTS 4.0 điểm trở lên.
5. Chuẩn đầu ra về kỹ năng mềm
Đạt chứng chỉ kỹ năng mềm theo chương trình của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, gồm các kỹ năng: Quản lý bản thân; tìm việc làm; tự tạo việc làm; làm việc nhóm; giao tiếp với các đối tác.
6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
6.1. Làm cán bộ giảng dạy, cán bộ đào tạo trong các trường đại học công nghệ, cao đẳng, trung cấp, trung tâm dạy nghề và các trường trung học phổ thông.
6.2. Cán bộ kỹ thuật: thiết kế sản phẩm cơ khí, xây dựng quy trình công nghệ chế tạo, kiểm tra chất lượng sản phẩm... tại phòng kỹ thuật trong các công ty, doanh nghiệp.
6.3. Quản đốc phân xƣởng: quản lý điều hành các phân xƣởng sản xuất, sửa chữa và lắp ráp tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.
6.4. Nhân viên kỹ thuật trực tiếp vận hành máy gia công sản phẩm cơ khí trên thiết bị truyền thống và hiện đại như: máy tiện CNC, phay CNC, cắt dây, xung định hình... trong các công ty, doanh nghiệp nhà máy sản xuất, lắp ráp sản phẩm cơ khí.
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Sinh viên có khả năng học tập lên các trình độ cao hơn như: Thạc sỹ, tiến sỹ tại các trường Đại học đào tạo ngành đúng hoặc ngành gần ngành Công nghệ Chế tạo máy.
8. Chuẩn đầu ra chi tiết đến cấp độ 3
Có phụ lục kèm theo.