Thực hiện kế hoạch số 20/KH-ĐHSPKTNĐ ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp các lớp Đại học sư phạm kỹ thuật khóa 8 và đại học liên thông khóa 8 hình thức VLVH, Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức

1.1 Nhận Bảng kết quả học tập, Chứng chỉ NVSP, Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng, Chứng chỉ Kỹ năng mềm và ký nhận Bằng từ 8h00’ ngày 22/3/2018.

1.2 Thời gian tổ chức Lễ trao Bằng tốt nghiệp: Ngày 23/3/2018, từ 7h00’.

* Cán bộ lớp các lớp ĐS K8 về phòng Công tác HSSV vào 09h00’ ngày 22/3/2018 để triển khai công tác tổ chức và hoàn tất các thủ tục tốt nghiệp.

2. Địa điểm

                                    Hội trường 602 – A6.

3. Chương trình Lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 23/3/2018

- Từ 7h00’ đến 7h45’          Báo công, viếng nghĩa trang liệt sĩ P. Lộc Hạ.

            - Từ 8h00’ đến 8h15’:         Chuẩn bị lễ phục và ổn định chỗ ngồi.

            - Từ 8h15’:                            Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp.

Phòng Công tác HSSV yêu cầu tất cả sinh viên các lớp được nhận Bằng tốt nghiệp ngày 23/3/2018 có mặt đầy đủ, đúng giờ, hoàn thành các thủ tục để nhận bằng Tốt nghiệp. Sinh viên không hoàn thành các thủ tục sẽ không được nhận bằng tại Lễ trao bằng tốt nghiệp.

Các vấn đề, thủ tục liên quan đến Bộ môn, Khoa, Phòng, Trung tâm đề nghị các em giải quyết xong trước khi làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp.

Danh sách sinh viên được xét khen thưởng toàn khóa học, được cấp học bổng kỳ cuối khóa học .

Phòng Công tác HSSV

Phản hồi về bài viết “Thông báo về việc tổ chức Lễ trao bằng Tốt nghiệp cho sinh viên Đại học sư phạm kỹ thuật khóa 8 và SV các lớp được công nhận tốt nghiệp cùng đợt”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804