Kế hoạch V/v tham gia cuộc thi trực tuyến " Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"  năm 2023