Phản hồi về bài viết “Thông báo về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2022 - 2024”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: