Những năm qua, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã tích cực động viên, khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học (NCKH). Đây là một trong những hoạt động quan trọng được quan tâm đẩy mạnh hàng đầu trong Nhà trường. Trong xu thế hội nhập thế giới, tổ chức tốt hoạt động NCKH cho sinh viên là một yêu cầu bức thiết nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tính tự chủ, sáng tạo của mỗi sinh viên; giúp các em tự tin xin việc khi ra trường; đồng thời cũng góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và chất lượng nguồn nhân lực cung ứng cho thị trường lao động.

Đề tài “Nghiên cứu chế tạo phần cứng của hệ thống nâng chuyển thủy lực dành cho người khuyết tật” của nhóm sinh viên Nguyễn Văn Phu, Phạm Thanh Nam, Nguyễn Minh Thứ - Lớp Đại học Chế tạo máy 6, Khoa Cơ khí là một đề tài có hàm lượng khoa học và tính ứng dụng tiễn cao. Đề tài đã được báo cáo tại Hội nghị sinh viên NCKH các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VII, năm 2014. Trong đề tài này, nhóm sinh viên đã nghiên cứu, chế tạo hệ thống nâng thủy lực giúp người khuyết tật ngồi trên xe lăn có thể tự di chuyển lên xuống sảnh của các tòa nhà chưa thiết kế đường dành riêng cho người khuyết tật. Đây là giải pháp hữu ích giúp người khuyết tật có thể hòa nhập cộng đồng như người bình thường, chủ động trong cuộc sống bản thân.

Sinh viên Phạm Thanh Nam trình bày báo cáo Đề tài tại Hội nghị sinh viên NCKH các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VII

Đề tài “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Khoái Lạc Phúc” của nhóm sinh viên Đinh Thị Hiền, Nguyễn Thùy Linh, Đỗ Thị Huyền Trang, Trần Minh Hoàng - Lớp Đại học Liên thông Kinh tế 10 lại là một đề tài mang tính thực tế và sáng tạo. Từ việc nghiên cứu kết hợp các phương pháp để tìm ra một phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành phù hợp nhất với đặc thù của Công ty Cổ phần Khoái Lạc Phúc, nhóm sinh viên đã tìm hiểu và đưa ra được phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành phù hợp với đặc điểm của từng loại hình công ty. Đây là đề tài có tính ứng dụng thực tế cao góp phần củng cố tăng cường trong công tác hạch toán kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm nhằm đáp ứng đòi hỏi của nền kinh tế thị trường; có định hướng trong công tác quản lý cũng như trong công tác tổ chức sản xuất, có những biện pháp hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần tạo ra sự ổn định và phát triển cho doanh nghiệp.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định hiện có 7 khoa. Các khoa bao gồm: Công nghệ thông tin; Cơ khí; Điện - Điện tử; Kinh tế; Giáo dục đại cương, Sư phạm kỹ thuật, Lý luận chính trị. Hiện Nhà trường đang đào tạo hàng nghìn sinh viên ở tất cả các ngành, các hệ đào tạo. Những năm qua, Nhà trường đã luôn chú trọng công tác tuyên truyền vận động cán bộ, giảng viên và sinh viên tích cực tham gia NCKH; nhờ đó, sinh viên Nhà trường đã có nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò và ý nghĩa của nghiên cứu khoa học; đồng thời tích cực tham gia nghiên cứu khoa học trong quá trình học tập tại Trường.

Để quản lý hoạt động NCKH hiệu quả, Nhà trường đã giao nhiệm vụ cho Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế xây dựng kế hoạch, quản lý việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Nhà trường. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, các Hội đồng khoa học khoa, bộ môn trực thuộc để thực hiện các hoạt động NCKH tại các đơn vị; trên cơ sở các lĩnh vực nghiên cứu, hướng ưu tiên thực hiện đề tài, Nhà trường thông báo tới các Hội đồng khoa học cơ sở phổ biến để cán bộ, giảng viên, sinh viên đăng ký thực hiện đề tài.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định trong giờ thực hành

Để giúp các sinh viên thực hiện các đề tài NCKH một cách hiệu quả nhất, Nhà trường đã cử giảng viên hướng dẫn phương pháp, hỗ trợ xây dựng mô hình; đồng thời, chỉ đạo, tạo điều kiện để các khoa tổ chức các cuộc thi, sân chơi trí tuệ nhằm thu hút sinh viên tham gia chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, kiến thức. Với sự hỗ trợ tích cực, những năm qua sinh viên Nhà trường đã thực hiện nhiều đề tài NCKH. Từ năm 2006 đến nay, sinh viên các khóa đã đăng ký thực hiện gần 300 đề tài NCKH; trong đó, Nhà trường đã nghiệm thu 227 đề tài. Chỉ tính riêng năm học 2018-2019, toàn Trường đã có 38 nhóm sinh viên đăng ký đề tài NCKH. Trong đó, các đề tài nghiên cứu có thế mạnh thuộc về các lĩnh vực: cơ khí tự động hóa; thiết kế phần mềm ứng dụng… Cụ thể như các đề tài: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot tự hành RB-02; Thiết kế băng tải đếm và phân loại sản phẩm theo kích thước dùng PLC; Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình trạm trộn bê tông kết hợp máy trát tường tự động; Chiếu sáng đèn đường sử dụng năng lượng mặt trời hướng sáng; Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình máy xén cỏ; Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình máy gom rác trên sông; Nghiên cứu, chế tạo mô hình điều khiển giám sát hệ thống thang máy 4 tầng dùng PLC; Nghiên cứu, thiết kế máy viết chữ… Nhìn chung, các đề tài nghiên cứu của sinh viên có ý tưởng tốt, hướng nghiên cứu phù hợp với thực tiễn. Một số đề tài phân tích, lập luận khá chặt chẽ, logic, số liệu điều tra, khảo sát thể hiện được tính trung thực; hệ thống các giải pháp đề ra có tính khả thi cao. Với những đề tài đạt chất lượng tốt, Nhà trường đã thành lập hội đồng xét chọn và gửi công trình nghiên cứu của sinh viên tham dự tại các hội thi toàn quốc.

Để nâng cao chất lượng hoạt động NCKH trong sinh viên, trong thời gian tới Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thông tin về công tác NCKH, giúp sinh viên nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động NCKH trong quá trình học tập. Tăng cường tổ chức hội thảo, tọa đàm, trao đổi nhằm phổ biến cho sinh viên những phương pháp học tập hiện đại, xây dựng mục tiêu học tập, nghiên cứu đúng đắn. Chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống thư viện, mạng internet, phòng thí nghiệm trong trường để đảm bảo cung cấp đủ tài liệu, phương tiện công cụ, cơ sở vật chất giúp sinh viên tiến hành hoạt động NCKH đạt hiệu quả cao./.

Hoàng Dung