STT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị

Số điện thoại

Địa chỉ email

1

Trần Thanh

Thủy

07/11/1979

Ban Tuyển sinh

0982527982

tranthuy.nute@gmail.com

2

Ngô Mạnh

01/04/1980

LCĐ Khoa CK

0973776072

manhhachkt08@gmail.com

3

Vũ Tiến

Lập

15/1/1982

LCĐ Khoa Đ-ĐT

0917749254

tienlapspktnd@gmail.com

4

Nguyễn Văn

Thẩm

27/6/1982

LCĐ Khoa CNTT

0904770053

nvt.isst.nute@gmail.com

5

Nguyễn Đăng

Hoàng

07/07/1987

PCT HSV

0974880788

danghoang87hl@gmail.com

6

Trần Trung

Kiên

10/06/1982

Phòng KT&ĐBCL

0983888611

trungkienspktnd@gamail.com

7

Trần Thanh

Tùng

12/11/1991

TT Tư vấn, hỗ trợ SV

0984603663

ckctm12@gmail.com

8

Nguyễn Thị Thu

Hằng

07/06/1984

LCĐ Khoa CNTT

0986375176

thuhang.nute@gmail.com

9

Vũ Hải

Thượng

09/06/1983

LCĐ Khoa Đ-ĐT

0914770545

vuhaithuongnute@gmail.com

10

Trần Thị Hồng

Hạnh

03/12/1992

ĐS-CNTT7

0986253482

binhan628@gmail.com

11

Trần Văn

Đồng

24/3/1983

Bộ môn GDTC

0944545232

dongspktnd@gmail.com

12

Phạm Anh

Bình

21/6/1982

LCĐ Khoa KT

0912644784

anhbinhpham@yahoo.com

13

Nguyễn Xuân

Trường

26/7/1994

ĐK-CTM7

01668890843

dkdsctm7@gmail.com

14

Vũ Đức

Thắng

29/9/1994

ĐS-ĐKTĐ8

0966219941

v.thang2909@gmail.com

15

Nguyễn Ngọc

Thăng

12/04/1993

ĐS-CK6

01634229954

tendangnhap05@gmail.com

16

Dương Thị Thủy

Trang

28/8/1995

ĐS-KTĐ8

01672377922

trangfami@gmail.com

17

Nguyễn Thị

Hoàn

16/10/1993

ĐS-KT6

01674269375

nguyenhoandskt6@gmail.com

18

Phạm Duy

Tùng

11/10/1994

ĐK-CNTT7

0962089926

tungpham994@gmail.com

19

Trần Minh

Đức

16/4/1994

CK-Ô TÔ15

01695084768

minhducck15@gmail.com

20

Nguyễn Hữu

Lợi

16/5/1991

ĐK-ĐKTĐ7

0987214082

onlylove165@gmail.com

21

Phạm Thị Thúy

Lành

14/7/1993

ĐS-KT7

0978366465

thuylanhdskt7@gmail.com

 

Phản hồi về bài viết “Danh sách số điện thoại, email Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2014 - 2017”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ:
1
Tư vấn tuyển sinh 2018?