flagyl

flagyl go

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn thi

Dự kiến chỉ tiêu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

SKN

 

 

1500

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia tại các cụm thi do trường đại học chủ trì.

+ Trình độ đại học: Trong 1000 chỉ tiêu đại học có 300 chỉ tiêu đại học sư phạm kỹ thuật, 700 chỉ tiêu kỹ sư công nghệ và cử nhân kinh tế.

+ Trình độ cao đẳng:  500 chỉ tiêu.

+ Đại học liên thông(cho người có bằng tốt nghiệp CĐN, CĐ chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi THPT Quốc Gia tại các cụm thi do trường đại học chủ trì).

- Văn bằng 2;Đại học liên thông(cho người có bằng tốt nghiệp CĐN, CĐ sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ đại học): Trường tổ chức thi tuyển sinh riêng. Thí sinh xem thông tin tại Website:www.nute.edu.vn

- Học phí: Theo quy định của Nhà nước.

- Chỗ ở KTX: 600 chỗ cho khóa tuyển sinh năm 2015.

Đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định

ĐT: (0350)3630858

Website: www.nute.edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

1000

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện)

 

D510301

 

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Anh văn;

Toán, Hóa học, Anh văn;

Toán, Hóa học, Sinh học

 

 

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

D510303

Công nghệ chế tạo máy

 

D510202

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn)

 

D510201

Công nghệ kỹ thuật ôtô

 

D510205

Khoa học máy tính

 

D480101

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Anh văn;

Toán, Ngữ văn, Anh văn;

Toán, Hóa học, Anh văn

 

 

Công nghệ thông tin

 

D480201

Kế toán

 

D340301

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Anh văn;

Toán, Ngữ văn, Anh văn;

Toán, Ngữ văn, Pháp văn

 

Quản trị kinh doanh

 

D340101

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

500

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồmcác chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện; Công nghệ tự động)

 

C510301

 

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Anh văn;

Toán, Hóa học, Anh văn;

Toán, Hóa học, Sinh học

 

 

Công nghệ chế tạo máy

 

C510202

Công nghệ hàn

 

C510503

Công nghệ kỹ thuật ôtô

 

C510205

Công nghệ thông tin

 

C480201

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Anh văn;

Toán, Ngữ văn, Anh văn;

Toán, Hóa học, Anh văn

 

Kế toán

 

C340301

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Anh văn;

Toán, Ngữ văn, Anh văn;

Toán, Ngữ văn, Pháp văn

 

 

Quản trị kinh doanh

 

C340101

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

 

 

Đặng Quyết Thắng

SĐT: 0912.208.186

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

TS. Phan Sỹ Nghĩa