Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên Đại học hệ chính quy