Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2021 - 2022 cho sinh viên Đại học hệ chính quy