Thực hiện Công văn 1024/BGDĐT-GDCTHSSV của  Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-ĐHSPKTNĐ ngày 03/4/2018 về việc triển khai cuộc thi tới đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ dưới 35 tuổi và sinh viên trong toàn Trường.

Theo thể lệ do Ban Tổ chức ban hành, Cuộc thi gồm 3 vòng thi: vòng thi trắc nghiệm cá nhân kéo dài 4 tuần từ ngày 23/3/2018 đến 22/4/2018; vòng thi tự luận từ ngày 27/4/2018 đến ngày 10/5/2018; vòng chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc ngày 22/5/2018.

Tham gia vòng thi trắc nghiệm, Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên phối hợp với Trung tâm Thông tin - Thư viện bố trí phòng máy, cán bộ hướng dẫn thí sinh thi tập trung tại phòng máy của Trung tâm. Ngoài ra, thí sinh có thể tự đăng ký và tham gia cuộc thi thông qua thiết bị thông tin của cá nhân có kết nối mạng internet như máy tính hoặc smartphone… sau đó báo cáo kết quả về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên. Cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên trẻ dưới 35 tuổi và sinh viên của Nhà trường tham gia.

Nội dung cuộc thi xoay quanh những những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam; Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 32 năm đổi mới (1986-2018), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Cuộc thi là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh các tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, cá nhân đổi mới, sáng tạo thiết thực, hiệu quả trong dạy và học. Đây cũng là dịp để cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường hun đúc tình yêu quê hương, đất nước đồng thời thêm quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh Cuộc thi:

Cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Nhà trường tham gia Cuộc thi

Cuộc thi đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia

Sinh viên tập trung làm bài thi trắc nghiệm

Hoàng Dung

Phản hồi về bài viết “Tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804