STT

Họ và tên

Chức danh

EMAIL

1

Vũ Tiến Lập

 Bí thư

tienlapspktnd@gmail.com

2

Ngô Mạnh Hà

Phó Bí thư

manhhachkt08@gmail.com

3

Nguyễn Thế Vinh

Phó Bí thư

ntvinh195@gmail.com

4

Trần Thị Ngọc

UV BTV

ngocspktnd@gmail.com

5

Nguyễn Khánh Ly

UV BTV

Nguyenkhanhly96@gmail.com

6

Phạm Anh Bình

UV BCH

phamanhbinh2106@gmail.com

7

Vũ Hải Thượng

UV BCH 

vuhaithuongnute@gmail.com

8

Trần Trung Kiên

UV BCH 

trungkienspktnd@gmail.com

9

Trần Quang Huy

UV BCH

quanghuy511@gmail.com

10

Trần Thanh Tùng

UV BCH

ckctm12@gmail.com

11

Trần Huy Giang

UV BCH

Chickeng76@gmail.com

12

Phạm Tuấn Hoàng

UV BCH 

Tuanhoangctm9@gmail.com

13

Lê Thị Thu Trang

UV BCH 

Tranggun1604@gmail.com

14

Lê Trọng Quỳnh

UV BCH 

Luulyhoa9a@gmail.com

15

Phạm Thanh Dũng

UV BCH 

Famukuso123@gmail.com

 
1
Tư vấn tuyển sinh 2019?