1. Giới thiệu chung

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là một tổ chức chính trị - xã hội, là trường học xã hội chủ nghĩa của sinh viên, là đơn vị trực tiếp tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu trong việc thực hiện nhiệm vụ tập hợp, tổ chức, giáo dục và rèn luyện đoàn viên, sinh viên trong Nhà trường. Gắn liền với truyền thống hơn 50 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường, Đoàn Thanh niên không ngừng trưởng thành và phát triển, đã có những đóng góp quan trọng cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên, sinh viên và đặc biệt đối với quá trình xây dựng Nhà trường về mọi mặt.    

Từ khi thành lập đến nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã trải qua 21 nhiệm kì với nhiều thành tích quan trọng; Hiện nay Đoàn trường có 04 Liên chi đoàn, 01 Chi đoàn Cơ quan.

2. Chức năng nhiệm vụ được giao

Thực hiện nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn Thanh niên, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và Tỉnh Đoàn Nam Định, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã tạo môi trường rèn luyện và định hướng hoạt động, chính trị cho sinh viên nhà trường, giúp Đoàn viên rèn luyện và trưởng thành về mặt tư tưởng chính trị. đồng thời tạo điều kiện để sinh viên tham gia các hoạt động xã hội góp sức vì sự phát triển của cộng đồng, của đất nước. Đoàn trường là nòng cốt chính trị và phối hợp với Hội Sinh viên trường tổ chức nhiều hoạt động chăm lo các quyền lợi chính đáng, hợp pháp liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần của sinh viên, tạo môi trường phấn đấu trong học tập và rèn luyện cho Đoàn viên, sinh viên thông qua các công tác giáo dục, các hoạt động phong trào và các chương trình hành động góp phần quan trọng trong việc phát triển nhà trường. Bên cạnh đó, hoạt động giao lưu, kết nghĩa, an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng… cũng được đẩy mạnh.

3. Thành tích đạt được

Với nhiều thành tích đáng tự hào, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã được lãnh đạo các cấp và Đoàn cấp trên trao nhiều giấy khen, bằng khen và nhiều thành tích xuất sắc như:

- 03 năm liên tiếp nhận Cờ đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học  2013 - 2014; 2014 - 2015 và 2015 - 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nam Định;

- Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường Đại học, Cao đẳng năm học 2015 - 2016 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn;

- Bằng khen: Đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong Chương trình Tiếp sức mùa thi giai đoạn 2012 – 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn;

- Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong qúa trình xây dựng và phát triển Trường từ năm 2012 đến năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

- Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nam Định;

- Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện năm 2016 của UBND tỉnh Nam Định;

- Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trong tháng thanh niên năm 2017.

Ngoài ra rất nhiều các tập thể, cá nhân nhận được nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phản hồi về bài viết “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804