Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI GỒM CÓ:

- Vỏ hồ sơ (theo mẫu)

- Đơn xin dự thi (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương (theo mẫu).

- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp, bảng điểm đại học (bổ sung bản sao hợp lệ: bằng, bảng điểm cao đẳng hoặc cao đẳng nghề đối với thí sinh tốt nghiệp đại học liên thông; bằng, bảng điểm văn bằng 1 đối với thí sinh dự thi theo văn bằng 2; văn bản xác  nhận văn bằng đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp).

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

- Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ để được miễn thi môn Anh văn (nếu có).

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập theo quy định.

- 03 ảnh 3x4 và 02 phong bì dán tem có ghi rõ địa chỉ liên lạc.

- Lệ phí: 420.000đ (gồm lệ phí ĐKDT: 60.000đ/hồ sơ và lệ phí dự thi: 360.000đ/3 môn thi).

Phản hồi về bài viết “Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Nguyễn Văn Công - nguyencong82dlhh@gmail.com - 12/03/2020
Trương Văn Hưng - Truonghunglama@gmail.com - 22/05/2020