BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2018

Số: 138/TB-HĐTSĐTTĐThS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Nam Định, ngày 06 tháng 6 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH

 ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1, NĂM 2018

 

Ngày 06/6/2018, Hội đồng Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã họp xác định điểm trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2018, cụ thể như sau:

I. XÉT TRÚNG TUYỂN

1. Điều kiện trúng tuyển: Thí sinh thuộc diện xét trúng tuyển phải đạt 50% của thang điểm đối với mỗi môn thi (sau khi đã cộng cả điểm ưu tiên, nếu có).

2. Điểm trúng tuyển: 12,5 điểm (gồm tổng điểm môn Toán cao cấp và môn Công nghệ chế tạo máy).

II. DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN (đăng tải trên website Nhà trường)

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC

- Thời gian nhập học: Từ 08h30 đến 11h30 ngày 30/6/2018.

- Địa điểm nhập học: Phòng 202 nhà A6, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

IV. HỒ SƠ NHẬP HỌC

Thí sinh trúng tuyển đến nhập học phải nộp đầy đủ, hợp lệ:

- Bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học (bản chính và bản sao).

- Giấy khai sinh (bản sao).

- Lý lịch học viên 02 bản (theo mẫu đính kèm).

- Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (bản chính và bản sao).

- Bản sao các giấy tờ minh chứng chế độ ưu tiên (nếu có).

- Giấy báo nhập học (bản sao).

- Quyết định của cơ quan cử đi học (nếu có).

- 02 ảnh 4x6 và 02 ảnh 3x4.

- Học phí học kỳ I (tạm thu 16 tín chỉ x 380.000 đ/tín chỉ): 6.080.000 đ.

Ghi chú: Các giấy tờ nhập học được đựng trong một túi hồ sơ (các bản sao phải có chứng thực, bản chính dùng để đối chiếu), trên túi hồ sơ ghi các thông tin: Họ và tên, ngày sinh, danh mục giấy tờ nhập học. Nhà trường không giải quyết nhập học khi không đủ hồ sơ nhập học như trong giấy báo.

V. THỜI GIAN HỌC TẬP: Từ 01/7/2018.

* Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; địa chỉ: đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Điện thoại: (0228) 3630858; Fax: (0228) 3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http//www.nute.edu.vn

 

 

TM. HỘI ĐỒNG TSĐTTĐThS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

(Đã ký)

 

HIỆU TRƯỞNG

TS. Trần Văn Khiêm

Tải về:

- Thông báo kết luận của hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ về việc xác định điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh  đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2018

- Mẫu sơ yếu lý lịch Thạc sĩ

- Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh  đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2018