BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Số: 182/TB-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 14 tháng 6 năm 2022

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2022

 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (mã: SKN) là trường Đại học công lập Trung ương, trụ sở đóng tại thành phố Nam Định, có lịch sử 56 năm xây dựng và phát triển, đào tạo trình độ thạc sĩ, đại học các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế và nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, địa bàn tuyển sinh trên cả nước. Năm 2022, Nhà trường tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 15 chỉ tiêu.

2. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ Chế tạo máy hoặc Công nghệ Kỹ thuật cơ khí hoặc ngành gần với ngành dự thi và đã được học bổ sung kiến thức.

3. Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ khí.

4. Các môn thi tuyển sinh: Anh văn, Toán cao cấp, Công nghệ chế tạo máy.

* Thí sinh được miễn thi môn Anh văn nếu đảm bảo các điều kiện quy định tại Khoản 3, Điều 5 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành kèm theo Thông tư số 23/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Danh mục ngành gần

- Kỹ thuật cơ điện tử.

- Cơ kỹ thuật.

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử.

- Công nghệ kỹ thuật ô tô.

- Các ngành máy và thiết bị công nghiệp khác.

6. Đăng ký dự thi (ĐKDT)

6.1. Hồ sơ ĐKDT: Theo mẫu được đăng tải trên website của Nhà trường (http://nute.edu.vn).

6.2. Thời gian nhận hồ sơ, thời gian thi

TT

Nội dung

Thời gian

1

Nhận hồ sơ đăng ký dự thi

Từ 15/6/2022÷ 30/7/2022

2

Thời gian thi (dự kiến)

Tháng 8/2022

6.3. Nộp hồ sơ ĐKDT

- Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên), hoặc nộp trực tiếp tại Ban Tuyển sinh Nhà trường.

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ ĐKDT và giải đáp các thông tin tuyển sinh:

Ban Tuyển sinh - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Địa chỉ: đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định

Điện thoại: 0228.3630858 – 0912.208.326; Fax: 0228.3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http://www.nute.edu.vn

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Đặng Quyết Thắng

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI GỒM CÓ:

- Vỏ hồ sơ (theo mẫu)

- Đơn xin dự thi (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương (theo mẫu).

- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp, bảng điểm đại học (bổ sung bản sao hợp lệ: bằng, bảng điểm cao đẳng hoặc cao đẳng nghề đối với thí sinh tốt nghiệp đại học liên thông; bằng, bảng điểm văn bằng 1 đối với thí sinh dự thi theo văn bằng 2; văn bản xác  nhận văn bằng đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp).

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

- Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ để được miễn thi môn Anh văn (nếu có).

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập theo quy định.

- 03 ảnh 3x4 và 02 phong bì dán tem có ghi rõ địa chỉ liên lạc.

- Lệ phí: 420.000đ (gồm lệ phí ĐKDT: 60.000đ/hồ sơ và lệ phí dự thi: 360.000đ/3 môn thi).

Tải file thông báo tại đây