Quyết định về việc khen thưởng toàn khóa học cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2020