Quyết định về việc khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu sinh viên giỏi toàn khóa học