Danh sách BCH Công đoàn Trường, nhiệm kỳ 2017-2022 và các ban

1. Danh sách BCH Công đoàn Trường

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Xuân Thảnh

Chủ tịch

2

Lê Quỳnh Lan

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Thị Thanh Bình

Ủy viên BTV

4

Nguyễn Thúy Hằng

Ủy viên

5

Nguyễn Thị Thu Thủy

Ủy viên

6

Trần Văn Hiệp

Ủy viên

7

Nguyễn Hồng Thanh

Ủy viên

8

Nguyễn Trường Giang

Ủy viên

9

Trần Công Chính

Ủy viên

2. Ủy ban Kiểm tra công đoàn

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Quỳnh Lan

Chủ nhiệm UBKT

2

Đặng Xuân Toàn

Ủy viên

3

Nguyễn Thị Phương Dung

Ủy viên

3. Ban Thanh tra nhân dân

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Tiến Đức

Trưởng ban

2

Phạm Văn Phi

Ủy viên

3

Nguyễn Thị Thanh Bình

Ủy viên

4

Nguyễn Thị Hiên

Ủy viên

5

Bùi Thu Hải

Uỷ viên

4. Ban Nữ công

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thúy Hằng

Trưởng ban

2

Lê Quỳnh Lan

Ủy viên

3

Nguyễn Thị Thanh Bình

Ủy viên

4

Nguyễn Thị Thu Thủy

Ủy viên

5

Lê Mai Hương

Ủy viên

 5. Danh sách chủ tịch, ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận

TT

Họ và tên

Công đoàn bộ phận

Chức vụ

1

Trần Văn Hiệp

Phòng Kế toán - Tài chính

Chủ tịch

2

Đoàn Văn Hiện

Phòng Quản trị - Thiết bị

Chủ tịch

3

Phạm Thị Liên

Phòng Đào tạo

Chủ tịch

4

Lê Mai Hương

Phòng Tổ chức - Hành chính

Chủ tịch

5

Đặng Xuân Toàn

Uỷ viên

6

Bùi Phương Loan

Uỷ viên

7

Ngô Nhật Thành

Phòng Công tác Sinh viên

Chủ tịch

8

Trần Thị Hồng Nhung

Phòng Khoa học - Thanh tra

Chủ tịch

9

Trần Thị Ngọc Loan

Khoa Sư phạm kỹ thuật

Chủ tịch

10

Nguyễn Thị Thu

Khoa Giáo dục đại cương

Chủ tịch

11

Trịnh Thế Anh

Uỷ viên

12

Trần Thị Vân

Uỷ viên

13

Trần Thị Khánh Linh

Khoa Kinh tế

Chủ tịch

14

Trần Thị Duyên

Khoa Công nghệ thông tin

Chủ tịch

15

Nguyễn Văn Trung

Uỷ viên

16

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Uỷ viên

17

Mai Văn Hồng

Khoa Cơ khí

Chủ tịch

18

Nguyễn Thị Hiên

Uỷ viên

19

Nguyễn Thanh Bình

Uỷ viên

20

Phạm Văn Phi

Khoa Điện  - Điện tử

Chủ tịch

21

Đào Thị Hằng

Uỷ viên

22

Phan Thị Thu Hường

Uỷ viên

23

Trần Văn Hạnh

Trung tâm Thực hành

Chủ tịch

24

Nguyễn Thị Huyền

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Chủ tịch

 

Phản hồi về bài viết “Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017-2022 và các ban”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
gIFMTKPQTS - smithio34jja1134@yahoo.com - 19/04/2022