Ảnh 4x6

Bí thư Đảng ủy
Đồng chí  Trần Văn Khiêm
Tel: (84) 0350.3.640861

+ Phụ trách chung.

+ Phụ trách các công tác: Xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, tài chính, tài sản, quốc phòng và an ninh, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

+ Dự thảo các nghị quyết.

+ Chỉ đạo Chi bộ: Phòng Kế toán Tài chính - Thiết bị Vật tư.

+ Ký các quyết định, nghị quyết, quyết nghị, báo cáo, công văn, kế hoạch, chương trình công tác.

+ Ký các văn bản thuộc trách nhiệm của Phó Bí thư khi Phó Bí thư đi vắng.
 

Ảnh 4x6

Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng  uỷ
Đồng chí  Nguyễn Thế Mạnh
Tel: (84) 0350.3.642891

+ Phụ trách công tác: Kiểm tra, giám sát; hành chính, quản trị; an ninh trật tự, khảo thí và đảm bảo chất lượng.

+ Dự thảo: các báo cáo sơ tổng kết công tác 6 tháng, 9 tháng và hằng năm; kế hoạch, chương trình công tác.

+ Ký các văn bản về công tác của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, hồ sơ thuộc công tác quản lý và kết nạp đảng viên.

+ Ký các văn bản thuộc trách nhiệm của Bí thư trong trường hợp Bí thư đi vắng và khi được uỷ quyền. 

+ Chỉ đạo Chi bộ: Khoa Cơ khí, Khoa Ngoại ngữ - Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng - Tin học-Ngoại ngữ - Thư viện; Công tác Hội Cựu chiến binh và Công đoàn Trường.

 

Ảnh 4x6

Uỷ viên Ban Thường vụ
Đồng chí  Đặng Quyết Thắng
Tel: (84) 0350.3.616688

+ Phụ trách công tác: Đào tạo; tuyển sinh (chính quy và không chính quy).

+ Tham gia dự thảo: các báo cáo sơ tổng kết công tác 6 tháng, 9 tháng và hằng năm; kế hoạch, chương trình công tác.

+ Chỉ đạo Chi bộ: Phòng Đào tạo - Khảo thí - Thanh tra; Chi bộ Khoa Điện-Điện tử.
 

Ảnh 4x6

 Uỷ viên Ban Chấp hành
Đồng chí  Vũ Đình Mạnh
Tel: (84) 0350.3.642891 

+ Phụ trách công tác: Văn phòng Đảng ủy, quản lý và sử dụng con dấu; quản lý hồ sơ đảng viên, tài liệu, tài sản thuộc văn phòng Đảng ủy; tổng hợp và hoàn thiện các báo cáo của Đảng ủy,...

+ Kế toán tài chính của Đảng uỷ.

+ Chỉ đạo Chi bộ: Phòng Tổ chức - Hành chính; Khoa Kinh tế - Khoa học cơ bản.
 

Ảnh 4x6

 Uỷ viên Ban Chấp hành
Đồng chí  Lê Quỳnh Lan
Tel: (84) 0350.3.636056

+ Phụ trách công tác: Tuyên huấn, vì sự tiến bộ phụ nữ, tham gia công tác văn phòng Đảng ủy.

+ Dự thảo: các báo cáo, kế hoạch về tổ chức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình hành động, thực hiện Chỉ thị số 03 (tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh).

+ Chỉ đạo Chi bộ: Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục thể chất.
 

Ảnh 4x6

 Uỷ viên Ban Chấp hành
Đồng chí  Nguyễn Lương Kiên
Tel: (84) 0350.3.640862

+ Phụ trách công tác: Tuyên huấn, vì sự tiến bộ phụ nữ, tham gia công tác văn phòng Đảng ủy.

+ Dự thảo: các báo cáo, kế hoạch về tổ chức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình hành động, thực hiện Chỉ thị số 03 (tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh).

+ Chỉ đạo Chi bộ: Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục thể chất.
 

Ảnh 4x6

Uỷ viên Ban Chấp hành,
Uỷ viên UBKT Đảng ủy

Đồng chí  Trần Quốc Đảng
Tel: (84) 0350.3.633377

+ Phụ trách công tác: Quản lý các hoạt động giảng dạy thực hành; hoạt động dịch vụ đào tạo nghề ngắn hạn, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

+ Chỉ đạo Chi bộ: Phòng Khoa học - Trung tâm Thực hành.

 

Ảnh 4x6

 Uỷ viên Ban Chấp hành
Đồng chí Trần Đình Tùng
Tel: (84) 0350.3.636058

+ Phụ trách công tác: Các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, lao động sáng tạo kỹ thuật của cán bộ-viên chức.

+ Quản lý tài chính (quỹ) của Đảng bộ.

+ Chỉ đạo Chi bộ: Khoa Công nghệ Thông tin.

 

Ảnh 4x6

 Uỷ viên Ban Chấp hành
Đồng chí  Trần Thanh Thủy
Tel: (84) 0350.3.635266

+ Phụ trách công tác: Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; tham gia phụ trách công tác quân sự quốc phòng.

+ Chỉ đạo Chi bộ: Khoa Sư phạm Kỹ thuật.