TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

1

TS. Trần Văn Khiêm

Hiệu trưởng

Chủ tịch

2

TS. Đặng Quyết Thắng

Phó Hiệu trưởng

Phó chủ tịch

3

ThS. Đoàn Tuấn Nam

Trưởng phòng KH&HTQT

Uỷ viên-Thư ký

4

ThS. Nguyễn Thế Mạnh

Phó Hiệu trưởng

Uỷ viên

5

TS. Trần Xuân Thảnh

Phó Trưởng phòng, PTr phòng Đào tạo

Uỷ viên

6

ThS. Trần Sỹ Long

Phó Trưởng phòng KT&ĐBCL

Uỷ viên

7

ThS. Vũ Đình Mạnh

Trưởng phòng TCCB

Uỷ viên

8

TS. Nguyễn Trường Giang

Phó Trưởng khoa, PTr khoa SPKT

Uỷ viên

9

TS. Nguyễn Văn Hùng

Trưởng Trung tâm ĐTBDCMNV

Uỷ viên

10

ThS. Phạm Hùng Phú

Trưởng khoa CNTT

Uỷ viên

11

TS. Vũ Văn Ba

Phó Trưởng khoa Cơ khí

Uỷ viên

12

TS. Hoàng Thị Phương

Phó Trưởng khoa, PTr khoa Đ-ĐT

Uỷ viên

13

ThS. Nguyễn Thị Phương Dung

Phó Trưởng BM Kế toán TC

Uỷ viên

14

ThS. Ngô Thanh Bình

Giảng viên Khoa KHCB

Uỷ viên

15

ThS. Lê Quỳnh Lan

Trưởng khoa LLCT

Uỷ viên

16

ThS. Phạm Thanh Bình

Phó trưởng BM Ngoại ngữ CN

Uỷ viên

17

ThS. Trần Văn Đồng

Phó trưởng BM GDTC-QP

Uỷ viên

18

ThS. Trần Quốc Đảng

Trưởng Trung tâm Thực hành

Uỷ viên

19

CN. Vũ Quang Trung

Trưởng phòng KT-TC

Uỷ viên