TT

Tên chi bộ

Số đảng viên

Họ và tên

Chức vụ

1

Chi bộ Phòng Tổ chức -
Hành chính           

14

1- Vũ Thị Thu Huyền

2- Phạm Đức Phiến

3- Lê Mai Hương

- Bí thư

- Phó bí thư

- Chi ủy viên

2

Chi bộ Phòng Kế toán Tài chính - Thiết bị Vật tư

8

1- Vũ Quang Trung

2- Vũ Văn Công

- Bí thư

- Phó bí thư

3

Chi bộ Phòng Đào tạo - Khảo thí - Thanh tra

13

1- Nguyễn Đình Thi

2- Trần Sỹ Long

3- Trần Xuân Thảnh

- Bí thư

- Phó bí thư

- Chi ủy viên

4

Chi bộ Khoa Cơ khí                             

13

1- Vũ Văn Ba

2- Nguyễn Mạnh Chất

3- Nguyễn Hồng Thanh

- Bí thư

- Phó bí thư

- Chi ủy viên

5

Chi bộ Khoa Điện- Điện tử           

23

1- Nguyễn Tiến Hưng

2- Hoàng Thị Phương

3- Nguyễn Thúy Hằng

- Bí thư

- Phó bí thư

- Chi ủy viên

6

Chi bộ Khoa Công nghệ thông tin

13

1- Nguyễn Văn Vũ

2- Nguyễn Thị Thu Thủy

- Bí thư

- Phó bí thư

7

Chi bộ Khoa Sư phạm Kỹ thuật

8

  Nguyễn Trường Giang

- Bí thư

8

Chi bộ Khoa Kinh tế -
Khoa học cơ bản

6

1- Ngô Thanh Bình

2- Phạm Anh Bình

- Bí thư

- Phó bí thư

9

Chi bộ Khoa Lý luận chính trị

6

    Vũ Thị Phương Dung

- Bí thư

10

Chi bộ Khoa Ngoại ngữ - Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng - Tin học Ngoại ngữ - Thông tin Thư viện

7

    Nguyễn Thị Thanh Bình

- Bí thư

11

Chi bộ Phòng Công tác Học sinh, sinh viên - Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ sinh viên - Giáo dục thể chất                 

6

    Nguyễn Lương Kiên

- Bí thư

12

Chi bộ Phòng Khoa học -
Trung tâm Thực hành

6

   Trần Quốc Đảng

 

- Bí thư

 

 

Tổng cộng

123

23

 

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804