voltaren

voltaren

Ngày 03/12/2015, Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã họp xác định điểm trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015, cụ thể như sau:

I. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN: 12,5 điểm (gồm tổng điểm môn Toán cao cấp, môn Công nghệ chế tạo máy và điểm ưu tiên).

II. DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN (có danh sách kèm theo)

* Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; địa chỉ:đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Điện thoại: (0350) 3630858; Fax: (0350) 3637994.

Email: bants.skn@moet.edu.vn.

Website: http//www.nute.edu.vn.

 

TM. HỘI ĐỒNG TSĐTTĐThS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Đã ký)

HIỆU TRƯỞNG

TS. Trần Văn Khiêm

 

Thông báo chi tiết xem tại đây

Phản hồi về bài viết “Thông báo kết luận của Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ về việc xác định điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: