Phản hồi về bài viết “Kế hoạch tổ chức tọa đàm "Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý, giảng dạy"”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: