Ngày 24/5/2019, tại Phòng họp 207 - nhà A3, Ban Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ mã số CB2018-10 đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đào tạo nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đáp ứng yêu cầu đổi mới - thực trạng và giải pháp”.

Tham dự Hội thảo có NGƯT.TS. Trần Văn Khiêm - Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Đặng Quyết Thắng - Phó Hiệu trưởng; NGƯT.ThS. Nguyễn Thế Mạnh - Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm đề tài; thành viên Ban Chủ nhiệm đề tài cùng đại diện cán bộ, giảng viên các phòng, khoa, trung tâm.

Trong Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, Ban Chủ nhiệm đề tài khẳng định: Những năm qua, hệ thống GDNN đã có những bước phát triển cả về quy mô và chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, hoạt động GDNN hiện nay cũng bộc lộ những hạn chế như: năng lực công nghệ và kỹ năng thực hành nghề của sinh viên Sư phạm Kỹ thuật còn yếu chưa đáp ứng được yêu cầu của phương pháp giảng dạy tích hợp, năng lực sư phạm hạn chế. Do đó, tại Hội thảo, Ban Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ mong muốn các nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên đóng góp các ý kiến và đề xuất các giải pháp thuộc nội dung đề tài trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nhà giáo GDNN, giúp sinh viên ra trường đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của các cơ sở GDNN.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận về thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhà giáo GDNN: “Nâng cao chất lượng đào tạo nhà giáo GDNN” của TS. Trần Thị Thu Hằng; “Đổi mới quản lý hoạt động đào tào nhà giáo GDNN” của TS. Nguyễn Trường Giang; “Phát triển khung chương trình đào tạo theo định hướng tiếp cận năng lực” của TS. Hoàng Thị Phương.

Sau phần tham luận, các đại biểu cũng thảo luận nội dung thuộc chủ đề của Hội thảo nhằm làm rõ và giải quyết các vấn đề thuộc nội dung của Đề tài.

Sau 3 tiếng làm việc nghiêm túc, tập trung, Hội thảo đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh Hội thảo:

Toàn cảnh Hội thảo

NGƯT.ThS. Nguyễn Thế Mạnh - Chủ nhiệm đề tài trình bày Báo cáo đề dẫn

TS. Trần Thị Thu Hằng trình bày tham luận tại Hội thảo TS. Nguyễn Trường Giang trình bày tham luận tại Hội thảo TS. Hoàng Thị Phương trình bày tham luận tại Hội thảo
NGƯT.TS. Trần Văn Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, thành viên Ban Chủ nhiệm đề tài thảo luận tại Hội thảo TS. Đặng Quyết Thắng - Phó Hiệu trưởng, thành viên Ban Chủ nhiệm đề tài thảo luận tại Hội thảo
Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo

Hoàng Dung