Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2020 - 2021 cho sinh viên Cao đẳng chính quy