Kế hoạch tổ chức giải cầu lông, bóng bàn CB - GV năm 2023 kỉ niệm 41 năm ngày nhà giáo việt nam 20 -11