Thông báo về việc tổ chức luyện tập và đánh giá kỹ năng nghề quốc gia tháng 11 năm 2020

Phản hồi về bài viết “Thông báo về việc tổ chức luyện tập và đánh giá kỹ năng nghề quốc gia tháng 11 năm 2020”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: